2. 12. 2022

26.9.2019 7.58, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Závěry konference 30. Plavební dny Zlín

Ve dnech od 17. do 19. září 2019 se ve Zlíně v České republice konaly jubilejní 30. Plavební dny organizované Českým plavebním a vodocestným sdružením a Slovenským plavebným kongresom, pod organizační patronací Povodí Moravy, s. p., za úzké spolupráce dalších organizací z České republiky.

V pořadí 30. Plavební dny se konaly pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka, ministra dopravy České republiky Vladimíra Kremlíka a ministra zemědělství České republiky Miroslava Tomana. O významu konference a aktuálnosti probíraných témat svědčí skutečnost, že slavnostního zahájení konference se osobně zúčastnili:

– předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček,

– hejtman Zlínského kraje a senátor Parlamentu České republiky Jiří Čunek,

– náměstek ministra zemědělství České republiky Aleš Kendík,

– generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Na konferenci bylo přítomno 146 účastníků především z oblasti plavby a vodního hospodářství. Účastníci konference svou aktivní účastí přispěli ke zdárnému průběhu této konference. Ze zahraničních účastníků se konference tradičně ve větším počtu zúčastnili kolegové ze Slovenska.

Na konferenci byla projednávána tato témata:

  1. Rozvoj rekreační a sportovní plavby v souvislostech.
  2. Realita napojení vodních cest ČR a vodního koridoru D-O-L na evropské vodní cesty.
  3. Vodní doprava a životní prostředí v souvislosti klimatických změn.
  4. Postavení vnitrozemské plavby v EU.

Jednání konference bylo doplněno exkurzí a plavbou po Baťově kanále, který v loňském roce oslavil 80. výročí od prvního uvedení do provozu.

K jednání byl připraven sborník obsahující 24 odborných příspěvků, které se svou věcnou náplní ve většině případů shodují s tématy konference a v ostatních případech velmi dobře doplňují širokou problematiku plavby a vodních cest. Na vlastním jednání vystoupilo 22 odborníků zejména z oblastí vzdělávání, projektování a realizace vodních cest, hydrotechnického výzkumu vodních děl, rekreační plavby, a to jak z České republiky, tak ze Slovenské republiky. Po přednesení přihlášených příspěvků a následné diskuze účastníci konference doporučují věcně příslušným orgánům a organizacím:

 

– 1.      Podporovat na všech státosprávních i politických úrovních zachování nejekologičtějšího dopravního oboru – vodní dopravy, a k tomu vytvářet odpovídající předpoklady pro zajištění ekonomicky přijatelných podmínek zejména na dolním Labi v úseku Ústí nad Labem (Střekov) – Hřensko (státní hranice ČR/SRN) a potřebnou infrastrukturu.

– 2.      Podporovat vzdělávání v oblasti vodního hospodářství a plavby na všech stupních vzdělávací soustavy, zejména na středoškolském a vysokoškolském stupni.

– 3.      Sledovat urychlené schválení Koncepce vodní dopravy, včetně Plavebních stupňů Děčín a Přelouč II.

– 4.      Zasadit se o zohlednění technických vstupních podkladů a zkušeností správce vodního toku a vodní cesty při hledání vhodných kompenzačních opatření k projektu plavebního stupně Děčín, který je součástí Programového prohlášení vlády ČR.

– 5.      Předložení do vlády České republiky návrhu usnesení ke „Studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe“, v němž budou zachovány všechny tři větve k realizaci.

– 6.      Podporovat ke společné realizaci modernizaci lodního výtahu na VD Orlík a zajištění plavebních hloubek pod VD Kořensko jako záměrů podporujících průběžnou splavnost vltavské vodní cesty a pro dosažení plánované efektivity vodní cesty i při zohlednění dopadů klimatické změny (při snížené hladině v nádrži VD Orlík).

– 7.      Podporovat realizaci plavební komory Staré město dle projektové dokumentace, k níž již bylo vydáno stavební povolení.

– 8.      Podporovat zintenzivnění čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie pro zlepšení infrastruktury vodních cest.

– 9.      Podporovat aktivity vedoucí k propojení Baťova kanálu s Dunajem prostřednictvím projektů rozvoje rekreační plavby na řece Moravě.

– 10.  Podporovat projekty pro odstranění limitujících úseků dunajské vodní cesty.

– 11.  Podpořit realizaci vodního díla Kolárovo na Váhu, které je klíčem pro splavnění dolního Váhu.

Doporučuje se, aby výbor Českého plavebního a vodocestného sdružení a předsednictvo Slovenského plavebného kongresu seznámily s těmito závěry vrcholné představitele příslušných ministerstev.

Příští 31. Plavební dny se budou konat v roce 2021 ve Slovenské republice, předběžně ve dnech 21. – 23. 9. 2021.

Schváleno všemi účastníky konference ve Zlíně dne 19. 9. 2019.

Zdroj: Plavební dny Zlín 2019, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

26.9.2019 7.58, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Vodní doprava

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚMONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Prosinec 2022 >>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1