24. 8. 2019

20.5.2016 12.48, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Začíná rekonstrukce kalových polí ČOV v Jirkově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Chomutovsku další plánovanou investiční akci roku 2016 – rekonstrukci kalových polí čistírny odpadních vod (ČOV) v Jirkově. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

 

Kanalizační systém města Jirkov je zakončený na místní mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 40 tis. EO (ekvivalentních obyvatel). V areálu jsou dvě zpevněné plochy, z nichž jedna o rozměru 42 x 18 m se využívá pro kalová pole a druhá o rozměru 36 x 18 m pro uskladnění stavebního materiálu. SVS rozhodla o rekonstrukci první z nich, protože ve špatném stavu jsou betonové konstrukce kalových polí a není zaručena vodotěsnost podkladní vrstvy, takže by mohlo dojít ke kontaminaci podloží.

V rámci investiční akce SVS bude plocha o rozměrech 42 x 18 m se třemi dělícími příčkami vybourána a panely a suť odvezeny. Plocha bude poté rozdělena na zpevněnou rozdilatovanou plochu 23,6 x 18 m (kde budou zřízena tři kalová pole o vnitřních rozměrech 3,8 x 18 m) a na nevyužívanou plochu cca 6 x 18 m, která bude zasypána a zatravněna. Zpevněná plocha bude odvodněna dvěma vpusťmi do vnitřní kanalizace ČOV. Kalová pole budou opatřena drenážním potrubím, zaústěným přes kanalizační šachty rovněž do vnitřní kanalizace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. května 2015. Stavební práce začnou v těchto dnech, a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2016. Stavba bude probíhat pouze na uvedené zpevněné ploše, za provozu ČOV bez jeho omezení. Po dobu rekonstrukce bude odvodněný kal dopravován do kontejneru a z ČOV denně odvážen.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 77,5 milionů korun bez DPH.

Naše voda

20.5.2016 12.48, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1