6. 6. 2020

Za posledních sedm let šlo na prevenci povodní 11 miliard korun

Mezi lety 2007 až 2013 bude z dotačních programů ministerstva investováno téměř 11 miliard korun do 397 protipovodňových opatření, která ochrání lidské životy a majetky. Uvedl to dnes na setkání vodohospodářů v Průhonicích ministr zemědělství Petr Bendl.

V pořadí druhá etapa programu ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi“ končí v letošním roce. Současně ale již začíná příprava na III. etapu programu protipovodňové prevence, která se zaměří na výstavbu technických opatření ke zvýšení retence, neboli na budování suchých nádrží (poldrů) a vodních nádrží s prostory k zadržení vody. Ministr Bendl ale upozornil na to, že tragédie nezpůsobují jenom povodně, ale i nedostatek vody, se kterým se svět potýká, protože více než miliarda obyvatel Země nemá přístup k nezávadné pitné vodě.

„V České republice jsou lidé zásobováni kvalitní pitnou vodou, jak prokazují mnohé průzkumy. Podle posledních údajů, které máme k dispozici, může čerpat pitnou vodu z vodovodů pro veřejnou potřebu více než 93 % obyvatel a délka vodovodní sítě přesahuje 74 tisíc kilometrů,“ konstatoval na setkání vodohospodářů ministr.

Ten dnes navštívil také oslavy Světového dne vody v Mělníku. „Právě v Mělníku každý ví, jak je důležité umět s vodou správně zacházet. Povodně v roce 2002 zde způsobily rozsáhlé škody. Dobrou zprávou je, že Povodí Labe dokončí protipovodňovou ochranu Mělníka za více než půl miliardy korun už v červnu letošního roku,“ řekl na oslavách ministr Bendl.

Světové oslavy jsou podle něj dobrou příležitostí k zamyšlení se nad nutností šetřit s vodou, na které je primárně závislých několik nejdůležitějších odvětví lidské činnosti, jako jsou zemědělství, energetika a potravinářský průmysl. V posledních letech se také klade větší důraz na zajištění dobrého stavu vod pro zachování a udržení skladby přirozených vodních ekosystémů, a tím i životního prostředí.

Tradice připomenout si den vody začala vyhlášením na valném shromáždění OSN v prosinci 1992 po historické Konferenci o životním prostředí a rozvoji, která se konala v témže roce v Rio de Janeiro. Poprvé se Světový den vody slavil 22. března 1993.

Naše voda

 

22.3.2013 14.44, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5