12. 7. 2020

Využití zpracovaných kalů z ČOV může pomoci při zadržování vody

Produkt Biochar, který vzniká pyrolýzou kalů z čistíren odpadních vod (ČOV), může výrazně zlepšit kvalitu zemědělské půdy a napomoci při zadržování vody v krajině. Shodli se na tom účastníci semináře Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK), na téma zpracování kalů.

Podle odborného asistenta ředitele SOVAK Filipa Wannera došli účastníci jednání z řad provozovatelů ČOV, dodavatelů technologií, ale i výzkumných pracovníků, k jednoznačnému závěru, že aktuální nakládání s přebytečným kalem z ČOV je s ohledem na stále se zpřísňující legislativu (národní i evropskou) dlouhodobě neudržitelné (přímá aplikace na půdu, rekultivace, kompostování, ukládání na skládky jako součást technických vrstev). Z dlouhodobého hlediska se proto jeví jako výhodné řešit nakládání s přebytečnými kaly termochemickými metodami, ať už jejich spalování (a využití tak jejich energetického potenciálu), či pyrolýze, kdy při tomto procesu vzniká z kalů (ale v podstatě z jakékoliv biomasy) produkt zvaný Biochar. „Tento produkt z kalů se jeví jako velice slibný z několika důvodů. Zvyšuje obsah C v půdách, může být zdrojem fosforu (náhrada za fosforečná hnojiva), je vysoce porezní (dobře drží vodu) a může sloužit jako dobrý sorbent řady znečišťujících látek,“ uvedl Wanner.

V současné době se kaly z ČOV využívají zejména v zemědělství (přímá aplikace, rekultivace nebo kompostování), nebo jsou ukládány na skládkách, nebo jsou tepelně zpracovány, a to buď spalováním, nebo pyrolýzou. Přímá aplikace tvořila přitom v roce 2015 celkem 36,45 procenta z celkového využití kalů, různé formy spalování však jen z 1,25 procenta.

Ročně se v ČR vyprodukuje asi 170 000 tun kalů z ČOV.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

18.9.2016 6.48, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Nejčtenější

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2