12. 7. 2020

Výstavba protipovodňové ochrany Uherského Hradiště vrcholí

S koncem prázdnin se výstavba protipovodňových opatření „Morava, Uherské Hradiště, Staré Město – zvýšení kapacity koryta I. etapa“ posunuje do své poslední třetiny. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

V současné době je již podle mluvčí proinvestováno 115 milionů korun, tedy  66 % z celkové ceny díla. Dokončeny jsou již přitom úpravy hrází Moravy v úseku od průmyslové zóny Jaktáře po areál Policie ČR a podél čistírny odpadních vod, ochranná zídka podél příjezdu k ČOV na levém břehu řeky Moravy a  ochranná hráz v prostoru místního parku v lokalitě Rybárny při pravém břehu. „V nejbližší době budou také dokončeny finální terénní úpravy u ochranné zídky podél místní silnice a ochranné hráze pod tratí ČD na levém břehu“, doplnil generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

U ochranné zídky podél hřiště za divadlem a hráze podél areálu gymnázia muselo dojít k posunu dokončení dílčího termínu prací tak, aby byl termín jejich provedení koordinován s termíny odstávek elektrické sítě vysokého napětí, které jsou nutné pro dokončení přeložek inženýrských sítí. V závěru minulého týdne byly přeložky provedeny a na daných objektech se intenzivně začalo pracovat dle aktualizovaného harmonogramu prací. Při výkopových pracích základů ochranné zdi byl však nalezen kabel o průměru cca 10 cm, který není zaznačen v žádných  mapách jednotlivých správců inženýrských sítí. Takový to nečekaný nález může termín dokončení stavebního objektu mírně prodloužit.

Přes drobné přesuny v nástupech prací na jednotlivé stavební objekty, není konečný termín dokončení celého díla ohrožen. V rámci stavby bylo dosud navezeno do ochranných hrází cca 140 000 m3 zeminy a ornice z celkového objemu přes 156 000 m3 materiálu. Spotřebováno bylo dosud 4 160 tun betonu do ochranných železobetonových zdí.

K zajímavostem této stavby patří nález diverzních balíčků německých záškodníků z roku 1944, kde pracovníci zhotovitele našli funkční munici o hmotnosti 16 kg, německé výroby při výstavbě ochranné zídky podél zástavby pod lávkou pro pěší u Moravního nábřeží. Munici musel zneškodnit přivolaný pyrotechnik. Další práce pak pokračovaly až po pyrotechnickém průzkumu a pod neustálým dohledem pyrotechnika, který hloubkovým detektorem kovů průběžně prověřoval přítomnost možné munice. Naštěstí se nic dalšího nenašlo.

Všichni účastníci výstavby protipovodňové ochrany, tedy investor, technický dozor i zhotovitelé stavby, jsou si vědomi, že práce, které probíhají zejména ve středu města, komplikují nyní občanům běžný život. „Chtěli bychom proto všechny poprosit o trpělivost a věříme, že větší ochrana, kterou jim protipovodňové opatření poskytne, za to jistě stojí“, uzavřel Světlík.

Základní informace o stavbě PPO Uherské Hradiště:

Předání staveniště: únor 2013

Základní kámen: 21. března 2013

Náklady: 222 milionů Kč bez DPH

Dotace MZe ČR: 167 milionů Kč

Zhotovitel: Sdružení Uherské Hradiště / D.I.S., spol. s.r.o., Brno,  IMOS Brno, a.s. a SMP CZ, a.s., Praha 8/

Stoletý průtok: 818 m3.s-1

Naše voda

 

3.9.2013 9.43, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2