1. 12. 2022

26.10.2022 10.39, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2022

Pod záštitou ministra zemědělství a ministra životního prostředí vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2022.

A: V rámci soutěže budou hodnoceny stavby nebo jejich ucelené části (dále jen „stavby“) v kategoriích:

– Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.

– Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.

V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích dle investičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to v každé této podkategorii maximálně 2 stavby. V každé kategorii může 1 stavba získat „Zvláštní ocenění SVH ČR“.

B: Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby nebo jejich ucelené části dokončené na území České republiky v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

C: Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posouzení přínosů staveb z hlediska jejich

– koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,

– vodohospodářských účinků a technických a ekonomických parametrů,

– účinků pro ochranu životního prostředí a veřejného zdraví,

– funkčnosti a spolehlivosti provozu,

– využití nových technologií a postupů zejména v oblasti ochrany životního prostředí a úspory energií,

– estetických a sociálních účinků.

D: Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodohospodářských staveb, firmy pověřené inženýrskou činností, zhotovitelé projektových, stavebních nebo technologických prací (dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají závaznou přihlášku do soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2022“ v elektronické podobě na adresy: plechaty@vrv.czcaloudova@vrv.cz. současně s dokladem o zaplacení vložného do soutěže, a to na účet u KB Praha, č. účtu 510125040217/0100.

E: Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie, a to:

– 40 000 Kč + DPH v platné výši (podkategorie staveb o investičních nákladech nad 50 mil. Kč),

– 20 000 Kč + DPH v platné výši (podkategorie staveb o investičních nákladech pod 50 mil. Kč).

F: Požadované doklady:

– Popis stavby (ve formátu Word) v rozsahu maximálně 4 stránek. Uvést zejména priority stavby z hledisek uvedených v odstavci C.

– Fotodokumentaci stavby (maximálně 5 fotografií) v tiskové kvalitě ve formátu JPG.

– Doklad o tom, že je stavba užívána v souladu s právními předpisy (kolaudační souhlas, popř. čestné prohlášení, že příslušný úřad nezakázal užívání stavby ve smyslu §120 stavebního zákona); pokud se jedná výlučně o opatření na technologickém zařízení staveb, které k realizaci tyto doklady nevyžaduje, tak čestné prohlášení o jeho uvedení do provozu, potvrzené vlastníkem/správcem a provozovatelem.

– Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů apod.

Organizátor soutěže má právo požadovat od navrhovatele doplňující informace, případně doklady.

G: Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.

Závaznou přihlášku včetně dokladů dle odstavce F zašlete do středy 15. února 2023.

Formulář závazné přihlášky je zveřejněný zde. Formulář a další podrobné instrukce pro podání závazné přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách SVH ČR, z.s. Další bližší informace a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát SVH ČR, z.s., na tel. 605 262 947 nebo na adresách info@svh.cz, nebo plechaty@vrv.cz.

Mediálními partnery soutěže jsou časopisy Sovak a Vodní hospodářství.

www.sovak.cz

 

 

26.10.2022 10.39, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚMONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Prosinec 2022 >>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1