9. 12. 2022

20.9.2019 9.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

VÚMOP zpracoval Atlas zemědělského znečištění vod

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP) připravil v týmu s ČVUT, Sweco Hydroprojekt a.s. a Výzkumným ústavem vodohospodářským, v.v.i (VÚV) Atlas plošného zemědělského znečištění vod (https://atlaspvl.vumop.cz/atlaspvl_index.php ), mapující tuto problematiku v povodí Vltavy o ploše 28 000 km2.

Atlas plošného zemědělského znečištění vod představuje konkrétní aktivitu nadregionálního měřítka, která přináší podklady pro návrhy systémů opatření pro zvýšení retence vody v krajině a zlepšení její kvality, se zaměřením na efektivní řešení extrémů, tj. sucha i povodní, včetně opatření na systémech zemědělského odvodnění (drenážích).

Atlas, v tištěné podobě certifikovaný Ministerstvem zemědělství jako specializovaná mapa s odborným obsahem, byl zpracován jako jeden z výstupů studie „Příprava listů opatření A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích Povodí“, kterou zadal a financoval státní podnik Povodí Vltavy, a která byla řešena v letech 2015-2019. Jedná se o unikátní projekt, který na základě vědeckých metod identifikuje hlavní povrchové (erozní smyv a vázaný erozní fosfor) a podpovrchové (intenzivní odvodnění a vyplavování dusičnanů, popř. pesticidů) zdroje znečištění vod a kategorizuje hydrologické jednotky různých úrovní z hlediska potřebnosti opatření a to ve třech měřítcích (vodní útvary – stovky km2, povodí IV. řádu – jednotky až desítky km2 a subpovodí – stovky ha).

V projektu byl zpracován také Katalog opatření, který přináší – vedle opatření na zmírnění povrchového odtoku a eroze půdy – dosud méně známý soubor opatření na systémech zemědělského odvodnění v podobě regulací, úprav, převodů vod, biofiltrů, mokřadů popř. řízených eliminací a definuje principy a možnosti jejich použití. Dále je katalog inovativní v tom, že opatření navrhuje v tzv. systémech; tj. vždy několik opatření ke snížení odtoku povrchového a podpovrchového, ve vzájemné optimální kombinaci a logické návaznosti, ve vazbě na podmínky a možnosti konkrétní lokality.

V rámci studie byl zpracován soubor tzv. Listů opatření typu A, které definují a přibližně dimenzují systémy opatření na konkrétní lokalitu, v měřítku opatření na půdní blok, s konkrétními uživateli a vlastníky pozemků. To umožní do plánů Povodí či jiných závazných dokumentů promítnout cílené a efektivní intervence z hlediska snižování plošných zdrojů znečištění, což jsou negativní jevy, které byly v předchozích plánovacích obdobích uchopeny spíše obecně a v ČR jsou z hlediska výše uvedených charakteristik a polutantů stále problémem.

Vzhledem k pilotní povaze projektu, jehož cílem bylo navržení 3 000 opatření v celé ploše pilotního území, bylo rozhodnuto navrhovat konkrétní opatření cíleně do menšího uceleného ohroženého území, kde budou tato opatření efektivní. Bylo tedy modelově navrženo 3 440 opatření ve formě Listů opatření typu A. Ty byly koncentrovány do vybraných celkem 48 povodí IV. řádu s celkovou plochou 508 km2, která se nacházejí zejména v povodí vlašimské Blanice a okolních ohrožených vodních útvarech v povodí Sázavy. Z těchto opatření bylo 2 391 primárně protierozních, 610 opatření primárně na drenážních systémech, 147 opatření kombinovaných a 294 doprovodných.

Výsledky studie mohou sloužit jako podklad pro plány dílčích Povodí v povodí Vltavy či pozemkové úpravy, s přenositelností do jiných území.

Zdroj a foto: VÚMOP

 

 

 

20.9.2019 9.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝSTAVA O VORAŘSTVÍVÝSTAVA O VORAŘSTVÍ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Prosinec 2022 >>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1