13. 7. 2024

VÚMOP bude zkoumat účinnost umělých mokřadů na zemědělské půdě

Projekt „Uměle vybudované mokřady na zemědělském odvodnění pro zvýšení retence vody v krajině a zlepšení její kvality“ řeší v současné době Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd (VÚMOP). Výsledkem by měla být nová metodika pro budování mokřadů.

Cílem projektu, který je plánován na roky 2017 až 2020, je na základě výsledků in-situ a nádobových experimentů kvantifikovat účinnost umělých mokřadů v návaznosti na zemědělské odvodnění pro zvýšení retence vody v krajině a zlepšení její kvality z hlediska zátěže živinami (dusík, fosfor, uhlík) a vybranými pesticidy. Cílem experimentů pak bude stanovení účinností opatření pro odstraňování vybraných pesticidů a živin z drenážních vod a zvyšování její retence během různých hydrologických stavů a různém managementu opatření (substrát, vegetace, doba zdržení, charakter proudění vody v mokřadu), respektující přírodní, zemědělské a majetkoprávní podmínky a zohledňující dynamiku vyplavování živin a pesticidů zemědělskými drenážemi. Na základě poznatků z projektu budou formulovány postupy pro navrhování a dimenzování mokřadů a souvisejících objektů, optimalizaci vypořádání vlastnických vztahů a pravidla pro minimalizaci kolizí zájmů zemědělství a ochrany přírody a krajiny při jejich navrhování a realizaci.

Výsledkem tak má být mimo jiné Metodika pro navrhování a realizaci mokřadů v návaznosti na zemědělské odvodnění a hodnocení jejich účinnosti z hlediska retence a čištění vod a Ověřená technologie – optimalizace managementu mokřadů pro účinné odstraňování pesticidů a živin z drenážních vod. Obdobné projekty jsou často realizovány v zahraničí; v ČR dosud obdobné téma řešeno výzkumně nebylo. Přestože je v současné době v ČR v rámci různých programů (Operační Program Životního Prostředí, Program Rozvoje Venkova, aj.) realizována řada opatření typu mokřadů či tůní, často v návaznosti na zemědělskou drenáž, není k dispozici podklad, který by umožňoval komplexní návrh uvedeného opatření při zohlednění výše zmíněných aspektů. Řešitelé projektu mají v úmyslu inspirovat se zkušenostmi např. ze Švédska, kdy autoři uvádějí, že mokřady navrhované speciálně pro retenci a čištění drenážních vod mají až řádově vyšší účinnost pro odbourávání živin než ty, realizované primárně za účelem zvýšení biodiverzity.

Z prací, zabývajících se problematikou pesticidů v drenážních vodách a možnostmi snižování jejich odnosu vyplývá, že drenážní systémy mohou být významnou cestou vstupu pesticidních látek do vod, zejména jejich metabolitů z mateřských látek. Je zřejmé, že uměle vybudované mokřady v návaznosti na systémy odvodnění mohou sloužit jako účinný prvek v odstraňování pesticidů a živin z těchto vod, pokud jsou vhodně navrženy a vybudovány, m.j. vč. řešení (tj. retence) vyšších drenážních odtoků, právě během kterých je řada těchto látek drenážemi vyplavována ve zvýšených koncentracích.

V ČR je odvodněno 1,085 mil. ha, tj, 25 % zemědělské půdy; někteří autoři uvádějí i více. Z toho minimálně 20-30% je neopodstatněné, funguje příliš intenzivně; není v souladu s environmentální a zemědělskou politikou ČR. Hrubým odhadem se jedná nejméně o 250 tis. ha odvodněné půdy, ze které odtéká voda, pro niž je nutné realizovat opatření – ve vazbě na stavbu odvodnění – ke zvýšení její retence a zlepšení její jakosti. Opatření typu mokřadu s vodoretenčním prvkem, jako jedno z mnoha možných, se jeví jako jedno z velmi perspektivních.

Naše voda dle podkladů VÚMOP, ilustrační foto (mokřad) Naše voda – Nina Havlová

9.12.2016 2.12, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4