24. 10. 2020

VÚMOP bude zkoumat účinnost umělých mokřadů na zemědělské půdě

Projekt „Uměle vybudované mokřady na zemědělském odvodnění pro zvýšení retence vody v krajině a zlepšení její kvality“ řeší v současné době Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd (VÚMOP). Výsledkem by měla být nová metodika pro budování mokřadů.

Cílem projektu, který je plánován na roky 2017 až 2020, je na základě výsledků in-situ a nádobových experimentů kvantifikovat účinnost umělých mokřadů v návaznosti na zemědělské odvodnění pro zvýšení retence vody v krajině a zlepšení její kvality z hlediska zátěže živinami (dusík, fosfor, uhlík) a vybranými pesticidy. Cílem experimentů pak bude stanovení účinností opatření pro odstraňování vybraných pesticidů a živin z drenážních vod a zvyšování její retence během různých hydrologických stavů a různém managementu opatření (substrát, vegetace, doba zdržení, charakter proudění vody v mokřadu), respektující přírodní, zemědělské a majetkoprávní podmínky a zohledňující dynamiku vyplavování živin a pesticidů zemědělskými drenážemi. Na základě poznatků z projektu budou formulovány postupy pro navrhování a dimenzování mokřadů a souvisejících objektů, optimalizaci vypořádání vlastnických vztahů a pravidla pro minimalizaci kolizí zájmů zemědělství a ochrany přírody a krajiny při jejich navrhování a realizaci.

Výsledkem tak má být mimo jiné Metodika pro navrhování a realizaci mokřadů v návaznosti na zemědělské odvodnění a hodnocení jejich účinnosti z hlediska retence a čištění vod a Ověřená technologie – optimalizace managementu mokřadů pro účinné odstraňování pesticidů a živin z drenážních vod. Obdobné projekty jsou často realizovány v zahraničí; v ČR dosud obdobné téma řešeno výzkumně nebylo. Přestože je v současné době v ČR v rámci různých programů (Operační Program Životního Prostředí, Program Rozvoje Venkova, aj.) realizována řada opatření typu mokřadů či tůní, často v návaznosti na zemědělskou drenáž, není k dispozici podklad, který by umožňoval komplexní návrh uvedeného opatření při zohlednění výše zmíněných aspektů. Řešitelé projektu mají v úmyslu inspirovat se zkušenostmi např. ze Švédska, kdy autoři uvádějí, že mokřady navrhované speciálně pro retenci a čištění drenážních vod mají až řádově vyšší účinnost pro odbourávání živin než ty, realizované primárně za účelem zvýšení biodiverzity.

Z prací, zabývajících se problematikou pesticidů v drenážních vodách a možnostmi snižování jejich odnosu vyplývá, že drenážní systémy mohou být významnou cestou vstupu pesticidních látek do vod, zejména jejich metabolitů z mateřských látek. Je zřejmé, že uměle vybudované mokřady v návaznosti na systémy odvodnění mohou sloužit jako účinný prvek v odstraňování pesticidů a živin z těchto vod, pokud jsou vhodně navrženy a vybudovány, m.j. vč. řešení (tj. retence) vyšších drenážních odtoků, právě během kterých je řada těchto látek drenážemi vyplavována ve zvýšených koncentracích.

V ČR je odvodněno 1,085 mil. ha, tj, 25 % zemědělské půdy; někteří autoři uvádějí i více. Z toho minimálně 20-30% je neopodstatněné, funguje příliš intenzivně; není v souladu s environmentální a zemědělskou politikou ČR. Hrubým odhadem se jedná nejméně o 250 tis. ha odvodněné půdy, ze které odtéká voda, pro niž je nutné realizovat opatření – ve vazbě na stavbu odvodnění – ke zvýšení její retence a zlepšení její jakosti. Opatření typu mokřadu s vodoretenčním prvkem, jako jedno z mnoha možných, se jeví jako jedno z velmi perspektivních.

Naše voda dle podkladů VÚMOP, ilustrační foto (mokřad) Naše voda – Nina Havlová

9.12.2016 2.12, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKAVÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Říjen 2020>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1