26. 6. 2019

Vojenské lesy investují 100 milionů do obnovy vodních ploch

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. (VLS) plánují investovat téměř sto milionů korun do výstavby a obnovy malých vodních děl v lesních lokalitách, které tento státní podnik spravuje. Informoval o tom dnes mluvčí VLS Jan Sotona.

V drtivé většině půjde podle mluvčího o rybníčky a vodní nádrže, které mají zvýšit biodiverzitu lokalit, schopnost zadržovat vodu v krajině a v neposlední řadě budou mít také krajinotvornou funkci. Menší část investic v rámci nového programu „Živá voda VLS,“ (24 milionů korun), proběhla již v loňském roce, vetší část je plánována na letošek a následující období. Celkem by za ně mělo být obnoveny či nově postaveny tři desítky nových rybníků a vodních nádrží.

Drtivá většina investic z programu s pracovním názvem „Živá voda VLS“ půjde do malých vodních děl s rozlohou menší než dva hektary. „Nejde o investici do primárně hospodářských vodních ploch, v drtivé většině nepočítáme s využitím pro chovné účely. Hlavním cílem je zvýšit rozmanitost života v přírodě v námi spravovaných lokalitách, a také jejich schopnost zadržovat vodu v krajině. “ uvedl ředitel VLS Josef Vojáček. Podle něj hlavní část investic bude mířit do dvou moravských lokalit ve správě VLS – na Libavou (Olomoucko) a do vojenského újezdu Březina na Vyškovsku. „Jde o lesní celky, které jsou dlouhodobě postiženy suchem, které především v loňském extrémním roce mělo za důsledek kalamitní stav,“ vysvětlil ředitel VLS.

Největší investice přitom půjde do vyškovského vojenského újezdu Březina. Ten se rozkládá na území Drahanské vrchoviny, ležící ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny, která zadržuje většinu srážek přinášených západními větry. Území je proto chudé na povrchové vodní zdroje i na zásoby podzemních vod. Celková investice do výstavby a obnovy vodních děl je zde plánována na 40 milionů korun.

V některých lokalitách jde o budování zcela nových vodních děl, jinde o obnovu rybníčků, které kdysi byly součástí české a moravské krajiny, ale zanikly před desítkami let. To je třeba případ šumavské divize VLS, která na Českokrumlovsku v lokalitě vojenského újezdu Boletice a jeho okolí obnovuje řadu rybníků, které byly součástí zaniklých pohraničních obcí.

„Říká se, že rybníky jsou oči krajiny a naši předkové věděli, proč je budovali. Program Živá voda VLS na Boleticku tak nebude jen návratem k původnímu rázu krajiny, drobné vodní plochy budou podporovat vodohospodářské a vodo-ochranné funkce šumavských lesů,“ vysvětlil ředitel šumavské divize VLS Petr Král.

Pro optimalizaci vodního režimu v krajině chtějí Vojenské lesy a statky využít dotace z evropských strukturálních fondů.  „U většiny těchto investic jsme podali nebo podáme žádost o dotační podporu z Operačního programu „Životní prostředí.“ Dotace by tak měla pokrýt až 70 procent nákladů,“ uvedl ekonomický náměstek VLS Zdeněk Mocek.

Vedle stamilionové investice do rybníků a vodních nádrží, z nichž se každá stavba pohybuje v řádech milionů korun, však jsou u VLS naplánovány desítky dalších drobných staveb v řádech tisíců korun. Jde o lesní tůně či obnovu lesních studánek. „Obnovili jsme 35 lesních studánek, budujeme tůně sloužící jako napajedla pro lesní zvěř i jako životní prostor pro obojživelníky. Jde o drobné investice, které však mají pro optimalizaci vodního režimu a druhovou rozmanitost přírody na Drahanské vrchovině nezastupitelný význam,“ vysvětlil ředitel divize VLS v Plumlově Jaroslav Melichar.

Vojenské lesy a statky ČR jsou státním podnikem s více než 80. letou tradicí. Celkem spravují přes 140 tisíc hektarů pozemků, z nichž většinu tvoří unikátní lesní lokality, které patří k nejzachovalejším v celé Evropě. Jedná se převážně o území sloužící k výcviku armády, nebo bývalé vojenské újezdy, které byly dlouhodobě uchráněny intenzivních civilizačních vlivů. V posledních letech VLS opakovaně vytvořily hospodářský výsledek, kterým v tvorbě zisku před zdaněním překonal historické rekordy.

VLS ve všech spravovaných lokalitách hospodaří trvale udržitelným způsobem a plní podmínky mezinárodního certifikačního systému PEFC, který stanovuje přísná ekologická, společenská a sociální kritéria v lesním hospodaření.

Fotografie a další informace najdete na webu VLS v sekci „Naše činnosti“ (http://www.vls.cz/nase-cinnosti/ziva-voda-vls).

Naše voda, foto: VLS (VN Městský les, Lipník n. Bečvou)

 

1.4.2016 10.28, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla, Nejčtenější

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červen 2019 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30