18. 1. 2022

27.9.2021 12.28, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Vodní manifest Asociace pro vodu ČR (CzWA)

V pořadí 14. bienální konference VODA 2021, která se uskutečnila ve dnech 22. až 24. září v zámeckých prostorách v Litomyšli, zformulovala „Vodní manifest CzWA“, který představuje vizi CzWA do budoucnosti. Zde je pět zásadních témat této vize:

Specifické polutanty jsou hrozbou pro životní prostředí, nad kterou potřebujeme získat kontrolu

Specifické polutanty jsou vodnímu prostředí cizí látky, které již v malých množstvích znamenají velké problémy. Proto vyvíjejme metody jejich záchytu a odstranění z vodního prostředí a podílíme se na posouzení zdravotních rizik zejména v souvislosti s recyklací odpadních vod. Neomezujeme se jen na řešení u „potvrzených zdrojů znečištění“, ale odhalujeme i podíl vnosu specifických polutantů z jiných zdrojů. Aktivně šíříme myšlenku, že nejlepší znečištění je to, které nevzniká a proto motivujeme veřejnost k omezování použití a tedy i snižování produkce těchto látek.

Voda ani kal nejsou odpad, ale zdroj

Použitá voda (v historii nazývaná odpadní) není odpad, ale zdroj. Z použité vody získáváme vodu pro další využití v oblasti průmyslu, zemědělství i ve městech zejména pro adaptaci na klimatickou změnu. Využíváme také materiálový potenciál vody i kalu, recyklujeme fosfor a připravujeme se na využití organických látek a dalších složek. Odpady vzniklé při procesu recyklace vody, zejména kaly, dokážeme využívat energeticky i materiálově. Aplikace na půdu probíhá po provedení analýzy rizik a jen u kvalitně upravených kalů. Recyklace vody a využití kalu probíhá se znalostí socioekonomických a environmentálních aspektů, s maximálním využíváním pozitivních stránek a minimalizací rizik.

Dešťové vody ve městech – co nejvíce užitku, co nejméně škod

Dešťová voda ve městech je užitečným zdrojem. Namísto odvádění do stokové sítě ji propojujeme s městskou zelení, aby ji využila, čímž podporujeme výpar a ochlazování měst a zlepšujeme jejich mikroklima. Dešťovou vodu akumulujeme a užíváme např. pro závlahu, kropení ulic, splachování WC či praní prádla; šetříme tak zdroje pitné vody a závislost města na nich. Dešťová voda ve městech může být ale i hrozbou. Přebytek dešťové vody při extrémních srážkách dočasně zadržujeme a bezpečně provádíme městem vybranými nouzovými cestami, abychom snížili riziko záplav či škody. Naší snahou je, aby řešení byla multifunkční a kombinovala opatření pro hospodaření s dešťovými vodami s možnostmi rekreace, dětských her či společenských setkání. Vytváříme tak města příjemnější pro život a odolnější vůči změně klimatu.

Kvalita vypouštěné vody z ČOV – co největší ochrana kvality vod, ale ne za každou cenu

Kvalita povrchových vod v ČR se dynamicky zlepšuje díky omezení vnosů znečištění jak z městského odvodnění, tak z dalších zdrojů. Požadavky na kvalitu vypouštěné odpadní vody pro konkrétní zdroje vycházejí nejen z národních a evropských předpisů, ale i z lokálních potřeb recipientu, popř. dalšího využití vyčištěné vody. Vlastníci i provozovatelé ČOV jsou motivováni k budování a provozování ČOV s vysokou kvalitou odtoku a s minimálním dopadem na další složky životního prostředí, emise skleníkových plynů a společnost. Pozornost je věnována odstraňování fosforu, jako limitujícímu prvku pro kontrolu eutrofizace, novým znečišťujícím látkám i mikrobiální kontaminaci. K důsledně uplatňovanému principu „znečišťovatel platí“ se přidávají i „kontrola u zdroje znečištění“ a „rozšířená zodpovědnost producenta znečištění“.

Voda je život a krajina není fabrika – nakládat udržitelně s vodou na venkově

Obyvatelé venkova musí mít zajištěno, aby měli dostatek vody a aby mohli nakládat s vodami tak, aby to bylo ekonomické, ekologické, stabilní a pro ně sociálně únosné a akceptovatelné bez zbytečné administrativní zátěže. Umožníme obyvatelům venkova, aby spolurozhodovali a přebrali odpovědnost za udržitelné řešení vodního hospodářství (voda a odpady). Podporujeme metodicky tvůrce územních plánů (vhodnými technickými řešeními), aby byli schopni nabídnout obyvatelům řešení, která budou ekonomická, ekologická, sociálně únosná, stabilní (jednoduchá) a optimalizovaná s ohledem na účel využití území, hydrogeologické podmínky a demografické poměry a budou působit tak, aby další aktivity, zejména zemědělská výroba, nevykazovaly negativní vliv na povrchové a podzemní vody a zdraví.

CzWA, ilustrační foto (konference v Litomyšli) Naše voda – Nina Havlová

27.9.2021 12.28, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

HOSTIVAŘSKÁ PŘEHRADA LEDEN 2022HOSTIVAŘSKÁ PŘEHRADA LEDEN 2022
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Leden 2022 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6