23. 9. 2020

VODÁRENSKÁ slaví již 20 let od svého vzniku

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. (VAS) vznikla na základě odsouhlaseného privatizačního projektu bývalého státního podniku Jihomoravských vodovodů a kanalizací k 1. 12. 1993.  Od 21. 12. 2012 je jediným akcionářem VAS Svaz VKMO s. r. o. V tyto dny slaví společnost 20. výročí svého vzniku. Společnost to připomněla na svém webu.

VAS provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Vodohospodářský majetek, který společnost provozuje, je ve vlastnictví dobrovolných svazků měst a obcí, ale také měst, městysů či obcí. Zkušení specialisté společnosti se podílí na odborné přípravě a následné realizaci projektů řešících problematiku úpravy vody a odvádění odpadních vod dotovaných z fondů EU nebo z vlastních zdrojů, které realizují vlastníci vodohospodářské infrastruktury.

VAS zásobuje téměř 537 tisíc obyvatel pitnou vodou. K dlouhodobým cílům společnosti patří spokojenost jejich zákazníků – odběratelů, zejména v kvalitě poskytovaných služeb, komunikaci a informovanosti. Společnost také usiluje o expanzi do dalších regionů, a to na základě účasti v koncesních řízeních na provozování nově budované infrastruktury. Od roku 2011, kdy jsou zejména u projektů spolufinancovaných Operačním programem životní prostředí vyhlašována koncesní řízení, se jich VAS úspěšně účastní.

Společnost kromě své hlavní činnosti nabízí i další služby, např.:

Prohlídky a opravy kanalizace (čištění kanalizace, frézování kořenů a nánosů, prohlídky TV kamerou včetně videozáznamu atd,)

Chemické a mikrobiologické analýzy (rozbory pitné, užitkové a odpadní vody, kalů a odpadů atd.)

Příprava staveb (projektovou dokumentaci ve všech stupních – kanalizace, přečerpávací stanice, ČOV, vodovody, vodojemy, přípojky, pasporty vodovodů a kanalizací atd.)

Měření průtoků a hladin (monitorování kvality a kvantity odpadních vod, měření balastních vod, úřední měření průtoků – autorizace)

Uplatňování mobilních aplikací (systém evidence odběrných míst s využitím tabletů atd.)

Provozovaná infrastruktura ve srovnání s největšími tuzemskými společnostmi

VAS zaujímá dlouhodobě významnou pozici mezi pěti největšími vodárenskými společnostmi v České republice. Tuto skutečnost dokazují následující aktuální přehledy:

Porovnání technicko-provozních parametrů u největších vodárenských společností  – data za rok 2012

PVKSevčVaKSmVaKVASČEVAKBVKOVaK
VODOVODY:
počet zásob.obyvateltis.obyv.1 2431 133732537518409306
délka prov.vodov.sítěkm3 5419 3924 9864 8864 5081 3721 039
faktur.objem pit.vodmil.m3/rok78553622232516
KANALIZACE:
počet obyv.napoj. na kanal.tis.obyv.1 224925534426461400289
délka prov.kanal.sítěkm3 5984 1621 6802 3642 6241 196854
faktur.objem odpad.vodmil.m3/rok71432517302516

Poznámka – data o společnostech jsou čerpána z publikované ročenky SOVAK 2013

Vysvětlivka zkratek: PVK – Pražské VaK, SevčVaK – Severočeské VaK, SmVaK – Severomoravské VaK, ČEVAK – VaK České Budějovice, BVK – Brněnské VaK, OVaK – Ostravské VaK

Vývoj počtu obyvatel připojených na provozované vodovody a kanalizace

Je patrný zejména dynamický nárůst počtu obyvatel napojených na kanalizace s koncovou ČOV (v době vzniku VAS byly čištěny odpadní vody jen od cca 73 % obyvatel připojených na kanalizaci, zatímco aktuálně je to již cca 93 % obyvatel, což je způsobeno cíleným směřováním investičních prostředků vlastníků infrastruktury do výstavby ČOV).

Vývoj provozovaných délek vodovodů a kanalizací

Nastal rovněž dynamický nárůst délek kanalizací ve srovnání s vodovody (v době vzniku VAS činil podíl provozovaných délek kanalizací jen necelých cca 30 % ve srovnání s vodovody, zatímco aktuálně již dosahuje tento podíl cca 48 %). Provozované délky infrastruktury nekorelují s počtem připojených obyvatel, jedná se o vývojový trend zejména v důsledku výstavby dlouhých přivaděčů pitných i odpadních vod z malých obcí na stávající rozhodující infrastrukturní systémy (v počátečních letech připadalo na jednoho připojeného obyvatele jen asi 7 m vodovodní a 3 m kanalizační sítě, zatímco aktuálně připadá na jednoho obyvatele již cca 9 m vodovodu a cca 6 m kanalizace).

Význam a postavení firmy v rámci oboru

VAS je držitelem platného certifikátu potvrzujícího zavedení systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a systému environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001:2005. VAS disponuje jednotným Osvědčením o akreditaci laboratoří a zajišťuje formální uznání odborné a organizační způsobilosti laboratoře k provedení konkrétní služby na všech svých regionálních pracovištích shodně. V květnu 2013 VAS akreditovala unikátní systém mobilních aplikací pro využití v praxi u činnosti laboratoří a inspekce kanalizace při evidenci odběrných míst, především pro využití při identifikaci odběrných míst, rovněž však také při provádění kamerových prohlídkách kanalizací a šachet.

Zdroj a foto: VAS

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12.2013 5.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

PLUŽINY - šetrné zemědělství v PrazePLUŽINY - šetrné zemědělství v Praze
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4