22. 7. 2024

30.1.2020 15.43, Rubrika: Čistota vody a rekreace

Vodáci chtějí změnit dva paragrafy ve vodním zákonu

Asociace vodní turistiky a sportu (AVZS) usiluje o dvě změny v navrhovaném znění vodního zákona tak, aby tento zákon zohlednil možnosti rekreační plavby, v praxi splouvání našich řek. Informoval o tom předseda Petr Ptáček.

AVTS podle Ptáčka zastupuje 685 000 registrovaných osob, které pozměňovací návrhy asociace podporují. Jde o: Junák – český skaut, Klub českých turistů, Český svaz kanoistů, Svaz vodáků ČR, Asociaci turistických oddílů mládeže a Sdružení sportovních svazů České republiky.

Pozměňovací návrh č.1:

Paragraf 36

Minimální zůstatkový průtok

(1) Minimálním zůstatkovým průtokem je průtok povrchových vod, který ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami, ekologickou funkci vodního toku a zohledňuje možnosti rekreační plavby.

(2) Minimální zůstatkový průtok stanoví vodoprávní úřad v povolení k nakládání s vodami. Vodoprávní úřad přitom přihlédne k podmínkám vodního toku a možnostem rekreační plavby, charakteru nakládání s vodami a vychází z opatření k dosažení cílů ochrany vod přijatých v plánu povodí podle § 26. Dále stanoví místo a způsob měření minimálního zůstatkového průtoku a četnost předkládání výsledků těchto měření vodoprávnímu úřadu.

Odůvodnění:

Kromě turistů je u nás velmi rozvinutý unikátní systém vodáckých oddílů včetně dětských, které jen obtížně hledají vhodné vodácké terény. Zároveň máme v této sportovní oblasti mnoho olympioniků a vítězů, ale paradoxně zanikají terény, kde by mohli trénovat. Dochází k zaplavení peřejí před loděnicemi díky developerům, kteří postavili jez se vzdutím, a oddíl ztratil možnost na své aktivity. Mnohé jezy s nízkými MZP (minimálními zůstatkovými průtoky) zcela zablokovaly řeky a plavba je zde v podstatě nemožná. Vodáci musí své lodě tahat stovky metrů až kilometrů prázdným korytem. MZP by neměl preferovat jednoho zájemce o odběr povrchové vody, ale měl by zohlednit i další zájmy spojené s veřejnou vodní cestou. Z tohoto důvodu navrhujeme textaci „zohledňuje“ možnost místo slov „musí zohlednit“, aby se vodoprávní úřad mohl rozhodnout dle místních podmínek a dle zájmů všech stran. Chtěli bychom upozornit, že ne vždy se musí jednat o zvyšování průtoku v řece, často postačí technická opatření v podobě prohloubení koryta pod jezem nebo automatické otevření sportovní propustě jen po krátkou dobu jízdy lodě. Možnosti jsou, ale vodoprávní úřady je díky absenci vodní turistiky v zákoně ignorují a investor udělá jen to nejnutnější. Jinak veškeré vodní elektrárny vyrobí u nás pouze 2% celkové elektřiny a z toho 90% tvoří elektrárny přehrad, elektrárny na Labi nebo dolní Vltavě. Malých vodních elektráren (MVE) na turistických řekách je cca 150 a ty vyrobí pouhé 0,02%. Naproti tomu jsou zde statisíce lidí, pro které je řeka naprosto neprostupná. Ryba má bohužel větší oporu v zákoně, než lidé.

Pozměňovací návrh č. 2:

Paragraf 15 (8)

Při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění musí být zohledněno umožnění překonání díla přenesením nebo splutím v místech užívání povrchových vod k rekreační plavbě a musí být zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Tato vodní díla nesmějí vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku a musí být umožněno jejich překonání v rámci vodní cesty. To neplatí v případech,

  1. a) jde-li o rybníky nebo vodní nádrže pro chov ryb nebo o stavby k hrazení bystřin a strží,
  2. b) vyžaduje-li to ochrana před povodněmi nebo jiný veřejný zájem, nebo
  3. c) kdy překonání díla nebo pohyb ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku nelze zajistit z důvodu technické neproveditelnosti nebo neúměrných nákladů.

Odůvodnění:

Často se na řekách objevují situace, kdy se přijede po veřejné vodní cestě k příčné překážce, kterou nelze nijak překonat. Překonáním není myšleno jen splutí případnou propustí, ale hlavně není možnost na překonání ani po břehu. Oplocení díla obvykle zasahuje až do vody a znemožňuje výstup, případně opětovný nástup a ještě je doplněno cedulemi Zákaz vstupu. Jestliže ale vůdce plavidla přijede po vodní cestě, mělo by mu být umožněno dílo přenést, aby mohl pokračovat dále po veřejné vodní cestě. Nelze tuto veřejnou cestu zablokovat jednotlivcem a neumožnit její překonání pro tisíce lidí. V současné době je praxe taková, že se obvykle využívají pozemky okolních majitelů, přes které se dílo překoná. Tím však dochází k oprávněným výtkám majitelů pozemků na vznikající zátěž jejich majetku. Mnohdy se jedná o dramatické a vyhrocené situace. Dokonce nám po skautském oddílu střílel majitel MVE ze vzduchovky, když vedoucí s dětmi odmítli tahat lodě 400 m neschůdným terénem okolo MVE. Domníváme se, že by mělo být povinností majitele díla na turistických řekách, aby nějakým způsobem umožnil po svém či pronajatém pozemku jeho bezpečné překonání, když tuto bariéru postavil. Na silnici se též vyznačí objížďka pro překonání uzavřeného úseku, která určitě nepovede přes zahradu někoho cizího, ale na řece toto není řešeno. Samozřejmě tam, kde by to znamenalo neúnosné náklady nebo by to bylo zbytečné, by toto neplatilo, což je uvedeno v bodech a), b) i c).

Zdroj: AVTS (částečně kráceno), ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

30.1.2020 15.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4