8. 2. 2023

8.4.2016 11.03, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Voda z vodovodu nebo z vlastní studny?

Voda z vodovodu nebo z vlastní studny? Tuto otázku si stále častěji klade mnoho lidí, ať již v souvislosti se snahou ušetřit finanční prostředky nebo se stát nezávislým na veřejném vodovodu. Informaci přináší bulletin e-Kapka Vodárenské akciové společnosti.

Vždy je však nutné zvážit všechna pro a proti i přináší provozovatel vodárenské infrastruktury zajišťuje zásobování obyvatelstva pitnou vodou prostřednictvím vodovodů pro veřejnou potřebu. Z veřejného vodovodu musí být vždy dodávána voda v kvalitě vody pitné, tedy odpovídající příslušné vyhlášce ministerstva zdravotnictví. Veškeré investice, provozní úkony a náklady, včetně pravidelné- ho monitoringu kvality a garance za pravidelné zásobování obyvatelstva tak nese právě provozovatel veřejného vodovodu. Je také pravidelně kontrolován hygienickými orgány. Studna je pak další možností, a to individuálního zásobování. V této souvislosti je třeba vysvětlit několik pojmů. Vodním zdrojem není ani studna, ani vrt, ale jsou to povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány pro uspokojování potřeb člověka, zejména pro pitné účely.

Studny (vrtané či kopané) jsou pouze jímací objekty a jedná se o stavby, vodní díla. Vzhledem k tomu, že u podzemních vod neexistuje tzv. obecné nakládání s vodami, je třeba si vždy zajistit potřebná povolení vodoprávního úřadu. Při individuálním zásobování vodou počáteční investici, ale i provoz a zejména odpovědnost za funkčnost veškerých zařízení, hygienické zabezpečení vody a její zdravotní nezávadnost, nese vlastník vodního díla, které slouží k jímání podzemní vody. Při jeho budování navíc musí zajistit řadu úkonů:

  • vyhledat odpovídající vodní zdroj a nechat optimálně umístit jímací objekt. Takové práce provádí odborný hydrogeolog, který tyto vstupní informace doplní i o předpokládané množství, kvalitu vody a přibližnou hloubku jímacího objektu, vypracuje projekt hydrogeologických prací,
  • pokud jde o vrt, je vhodné provést nejprve průzkumný vrt menšího vrtného profilu (100 mm) pro ověření vstupních informací, horninové skladby, hydrogeologických pomě- rů, příp. zjištění vydatnosti a kvality podzemní vody (tzv. čerpací zkouška),
  • pokud jsou podmínky příznivé, přistoupí se k vybudování jímacího objektu. Projekt musí mj. obsahovat jeho vystrojení, obsyp pro vodu propustným materiálem, vybudování šachty nad vrtem, přívod elektrické energie k čerpadlu a výtlak směrem ke spotřebišti, utěsnění svrchní vrstvy proti zasakování případného znečištění do vrtu, terénní úpravy okolí, typ a umístění čerpadla, doporučené množství a režim čerpání vody, apod.,
  • jako každá stavba, musí i vodní dílo projít příslušnými řízeními. Územní řízení provádí běžný stavební úřad, následně jde o stavební povolení vodního díla, které zajišťuje speciální stavební úřad – vodoprávní úřad, který povoluje i nakládání s podzemními vodami,
  • zpravidla je třeba vybudovat nový jímací objekt o větším průměru, ne vždy jde původní průzkumný vrt přebudovat,
  • vyčerpanou podzemní vodu je třeba dovést do místa spotřeby, pokud jde např. o vodu pitnou až do obytného objektu, výtlačné potrubí z vrtu napojit na vnitřní vodovod. Vodní zákon navíc přímo zakazuje, aby se v objektech propojovaly systémy zásobování vodou z různých zdrojů, např. obytný dům nesmí mít pod hrozbou sankce propojenou vodovodní přípojku z veřejného vodovodu s vlastní studnou,
  • pokud jde o kopanou studnu, postup je podobný, práce jsou však mnohem náročnější a nákladnější. Současné hrubé náklady na vybudování studny o hloubce cca 10 m lze odhadnout: u vrtané studny kolem 20 tisíc korun, u kopané studny až 4 x vyšší, bez ceny čerpadla a doplňkových zařízení. Za 10 let zřízení a provoz studny včetně nutných pravidelných rozborů vody vyjde řádově na 80 tisíc korun. Připojení tříčlenné rodiny na vodovod VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., při průměrné spotřebě 70 litrů na osobu a den a ceně 45 korun za m3 vyjde ročně přibližně na 3,5 tisíce korun. A to při garanci trvalé dodávky kvalitní pitné vody. Nejde však jen o ekonomické hledisko, tedy porovnání ceny vody a investice za zbudování studny a její provozování včetně pravidelných laboratorních kontrol kvality vody. Jedná se především o odpovědnost za vlastní provoz a za zajištění trvalé kvality pitné vody pro svoje nejbližší.

Zdroj: e-Kapka

8.4.2016 11.03, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NS HOLSKÉ RYBNÍKYNS HOLSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5