26. 8. 2019

Vlastník žumpy musí prokázat zákonný způsob likvidace odpadu

Jednou z četných forem kontaminace podzemních (i povrchových) vod je vypouštění odpadů z „bezodtokových odpadních jímek“, lidově řečeno žump. Legislativnímu rámci se věnuje na serveru enviprofi.cz právnička Veronika Vytejčková.

Server připomíná, že na výzvu České inspekce životního prostředí nebo vodoprávního úřadu musí majitel jímky prokázat zákonný způsob zneškodňování odpadních vod z této jímky. To je dlouhodobý problém ve vodohospodářské oblasti a diskuse k němu byla i součástí nedávné konference „Financování vodohospodářské infrastruktury“. Problém má i proto mimo jiné řešit připravovaná novela vodního zákona.

Podle Vytejčkové přinesl nový impuls ke zpřesnění náhledu na tento problém rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.7.2014, čj. 8 As 33/2014 – 39, ve kterém se soud ve svém odůvodnění vyjádřil k problematice dokazování zneškodňování odpadních vod z jímek „tak, aby neohrozily jakost povrchových a podzemních vod.“. Rozsudek je průlomový zejména v jednoznačném vyjádření soudu, na kom „vázne“ důkazní břemeno při dokazování „neohrožujícího“ zneškodňování odpadních vod podle § 38 odst. 6 vodního zákona. Z citovaného rozsudku přinášíme úryvek, jakožto další vstup do jistě plodné a dlouhé diskuse na toto téma.

„Z obsahu správního spisu vyplývá, že odpadní voda z domu stěžovatelů byla shromažďována v bezodtokové jímce. S ohledem na to jim svědčila povinnost dle § 38 odst. 6 vodního zákona, podle kterého „kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. … V posuzovaném případě deliktní jednání stěžovatelů spočívalo v tom, že neprokázali zneškodňování odpadních vod tak, aby neohrozili jakost povrchových a podzemních vod. Tento závadný protiprávní stav trval konstantně v období od 1. 9. 2011 do 3. 4. 2012. V řízení bylo prokázáno, že odpadní vody z jímky nepřetékaly, a tudíž byly nějakým způsobem po celou rozhodnou dobu odstraňovány. Stěžovatelé ovšem neprokázali, že po tuto dobu zneškodňovali shromážděné odpadní vody povoleným způsobem.“

Zdroj: www.enviprofi.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

12.2.2016 9.29, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1