14. 7. 2020

Více než 90 milionů půjde letos do vodárenství na Novojičínsku

Více než 60 milionů korun bude letos směřovat do zajištění dodávek pitné vody, zhruba 31 milionů do odvádění a čištění vody odpadní na Novojičínsku. Uvedl Marek Síbrt ve zprávě podniku Severomoravské vodárny a kanalizace (SmVaK).

Dokončena bude významná modernizace druhé čistírny odpadních vod pro Štramberk v místní části Kanada. Rekonstruovat se budou významné vodojemy Salaš a Puntík, ale také akumulace pro menší lokality na Rekovicích nebo v Mniší. V Novém Jičíně a Příboru se bude v koordinaci investovat do dodávek pitné vody i odvádění vody odpadní. Zahájena bude také výstavba dosazovací nádrže v čistírně odpadních vod v Kopřivnici, která si vyžádá 39 milionů korun.

Za téměř 12 milionů korun bude rekonstruován vodojem nad kopřivnickou částí Mniší. „Ten slouží k akumulaci pitné vody ze zdroje Kazničov pojmenovaného podle stejnojmenného vrcholu v Hukvaldské oboře, který zásobuje lokality Mniší a Vlčovice. Důvodem stavební akce je špatný technický stav částečně historického vodojemu,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Zahájena by měla být také sanace vodojemu Salaš nad Bernarticemi nad Odrou s kapacitou 2 x 1500 metrů krychlových sloužícího k zásobování části Nového Jičína (výše položená zástavba a například nemocnice), Kunína, Šenova, Starého Jičína a dalších lokalit. Vodojem je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, celkové náklady přesáhnou 20 milionů korun.

„Zahájena bude rekonstrukce vodojemu Rekovice v lokalitě Horečky nad Frenštátem pod Radhoštěm. Rekonstrukce objektu potrvá dva roky a vyžádá si náklad ve výši cca šestnáct a půl milionu korun. Bude zahájena také sanace vodojemu Puntík nad Žilinou u Nového Jičína s kapacitou 2500 metrů krychlových, která si vyžádá více než 14 milionů korun. Hotovo by mělo být v roce 2021,“ popisuje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Dokončena bude výměna 1286 metrů ocelových a litinových řadů a související infrastruktury ve Fulneku v ulicích Masarykova, Fučíkova a Kostelní. Celkové náklady přesáhnou 14 milionů korun, v letošním roce by měly být proinvestovány čtyři miliony korun. Dokončeny budou také modernizace vodovodních řadů v Tiché nebo Sedlnicích.

Řada investičních akcí souvisejících s modernizací vodovodní sítě proběhne nebo bude zahájena v Novém Jičíně. Vodovodní řad bude vyměněn například v Máchově ulici. Modernizace 430 metrů litinového a ocelového potrubí, které bude nahrazeno tvárnou litinou, proběhne v koordinaci s rekonstrukcí kanalizační stoky v lokalitě. Po dobu stavby bude náhradní zásobování obyvatel zajištěno suchovodem. Akce si vyžádá 12 milionů korun.

Samotná modernizace 430 metrů kanalizační stoky přijde na více než 16 milionů korun a stavba bude koordinována se záměrem města rekonstruovat komunikace v dané lokalitě.
Zahájena bude také výměna vodovodního řadu v ulicích Nábřežní, Komenského, Novosady a Msgr. Šrámka, která dominantně proběhne v následujícím roce.

Rekonstruován bude vodovod také v Příboru na náměstí Sigmunda Freuda a v ulicích Nádražní, Politických vězňů a Stojanova, kde bude za více než čtyři miliony korun vyměněno litinové potrubí za řad z tvárné litiny v délce 222 metrů. Stavba proběhne v koordinaci s modernizací kanalizační sítě v lokalitě. Ta si vyžádá téměř devět milionů korun.

Infrastruktura pro dodávky pitné vody bude modernizována také například v Bílovci na Ostravské ulici nebo v Jakubčovicích nad Odrou v ulici Oderská. Tyto stavby si vyžádají 1,9 a 1,4 milionu korun.

Dokončena bude rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod ve Štramberku – Kanadě. Tedy druhého čistírenského provozu ve městě, který je v uplynulých letech ze strany SmVaK Ostrava komplexně rekonstruován. „Současné technologické zařízení i stavební část již vykazují po letech spolehlivého provozu známky opotřebení. Kapacita bude navýšena ze současných 1250 ekvivalentních obyvatel, což představuje maximálně 250 kubíků odpadní vody denně, na 1800 obyvatel a 320 kubíků za den. Díky tomu budou moci být v případě potřeby napojeny na čistírnu další lokality. Rekonstruováno bude hrubé předčištění, vybudován bude nový stupeň biologického čištění ve dvou paralelních linkách a kalojem. Dojde tak ke zvýšení efektivity čistírenského procesu,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

V čistírně odpadních vod v Kopřivnici bude zahájena výstavba dosazovací nádrže s předpokládanými náklady 39 miliony korun, která bude dokončena v roce 2021. Zahájena bude také intenzifikace čistírny odpadních vod pro město Bílovec.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11,6 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 683 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

„V letošním roce investujeme do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod nejvíce prostředků v historii – 683 milionů korun. Téměř 280 milionů korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 258 milionů do vodovodních sítí a téměř 130 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Více než 200 milionů korun půjde také na opravy,“ říká generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Zdroj a foto: SmVaK

 

13.1.2020 10.47, Rubrika: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2