19. 7. 2019

Veolia získala ocenění za podporu biodiverzity ve svých areálech

Skupina Veolia získala za svůj přístup k podpoře biodiverzity ve svých areálech jednu z nejprestižnějších cen za trvale udržitelné podnikání v České republice. Informovala o tom výkonná ředitelka komunikace a marketingu Veolia Česká republika, a.s., pro Čechy Marcela Dvořáková.

Ocenění TOP Odpovědná firma za projekt roku v tematické kategorii LEADER V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ převzal v rámci slavnostního galavečera v pražské La Fabrice Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA – technický a provozní ředitel Veolie pro Českou a Slovenskou Republiku. Při udělování ocenění porota posuzuje především kvalitu strategie, inovativnost projektů a systematický přístup.

Cílem oceněného projektu je podpora rozmanitosti přírodních druhů – monitoring a vyhodnocování vlivu činnosti na místní ekosystémy a implementace opatření pro zachování biodiverzity. Veolia dlouhodobě spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), ve spolupráci s nímž bylo od roku 2015 realizováno posouzení zaměřené na návrh opatření na podporu biodiverzity již v 18 areálech společností ze skupiny Veolia. V návaznosti na tato posouzení jsou v těchto areálech realizována opatření, která podporují přírodní rozmanitost mnoha různými způsoby.

Veolia získala také bronzový certifikát v kategorii TOP Odpovědná velká firma za svoji komplexní strategii ve všech oblastech CSR.

TOP Odpovědná firma je cena platformy Byznys pro společnost, která se dlouhodobě věnuje komplexnímu oceňování firem v klíčových oblastech společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání. Přihlášené projekty zhodnotila odborná nezávislá komise, složená ze zástupců komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR. Právě nezávislost poroty zaručuje, že značka TOP Odpovědná firma je garancí objektivního a zároveň prestižního ocenění CSR aktivit v ČR.

Konkrétní příklady podpory biodiverzity ve skupině Veolia

  • Květnaté louky v areálech vždy vytváříme ze semen, pocházejících z místních zdrojů. Osev jsme již provedli například na několika vodojemech v Praze či v čistírně odpadních vod v Olomouci.
  • Při osazování provozovaných areálů stromy a keři používáme především lokální odrůdy. Křoviny pak poskytnou úkryt a potravu především ptákům a bezobratlým. Výsadbu jsme již uskutečnili například v teplárně Olomouc, teplárně Přerov nebo v čistírně odpadních vod v Ústí nad Labem.
  • Působením lidské činnosti v poslední době z krajiny mizí veškeré odumřelé dřevo, které potřebuje ke svému vývoji především hmyz. V našich areálech proto budujeme broukoviště, která poskytují vzácnému hmyzu útočiště a jejich sousedství s člověkem je zároveň bezproblémové. Jeden takový „logger“ jsme vybudovali například v areálu čistírny odpadních vod v Ústí nad Labem nebo v areálu vodojemu v Praze na Floře.
  • Hmyzí hotel slouží především k přilákání samotářských včel některých dravějších druhů, které se živí jiným hmyzem a jsou vítané všude tam, kde je nutné bojovat s takzvanými hmyzími škůdci. V našich areálech máme umístěných již několik takových hmyzích hotelů, na mnoha pražských vodojemech, v čistírně odpadních vod v Liberci či Bystřanech.
  • Středočeské vodárny budují napajedla pro zvěř na předem pečlivě vybraných místech v lesích u Mělnické Vrutice a Řepínského dolu. Napajedla pomáhají udržet ekosystém krajiny v období, kdy přirozené zdroje vody vysychají.
  • Na střeše jednoho z vodojemů v Praze na Floře bylo vybudováno také jezírko s mokřadem, nad jehož hladinou poletují vážky žíhané a ve vodě nalezneme i množství vodního hmyzu. Vznikl tak nejen nový biotop, ale i významný zdroj vody pro hmyz a ptáky z širšího okolí.
  • Vzhledem k absenci přirozených hnízdních dutin byly již v mnoha našich areálech, například v čistírně odpadních vod Zlín, úpravně vody Hradiště a mnoha dalších osazeny ptačí budky jak pro pěvce, tak pro dravce. Ptáci tak mají příležitost v klidu najít hnízdiště a odchovat mladé.
  • V areálu teplárny Mariánské Lázně jsme instalovali na komíně hnízdo pro sokoly stěhovavé. Sokoli historicky do české krajiny patří a představují také přirozenou alternativu v boji proti přemnoženým holubům.
  • Včelařství u nás obecně prochází v posledních letech útlumem a včelstev ubývá, proto v našich areálech osazujeme i včelí úly. Naším cílem je podpořit chov včely medonosné jako významného opylovače mnoha různých druhů rostlin. Také v rámci nadačního programu MiNiGRANTY Veolia podporujeme projekty se zaměřením na včelařství (obnova včelstev, nové chovy, likvidace roztočů), tyto projekty navrhují a realizují naši zaměstnanci ve svém volném čase.

Zdroj: Veolia, foto jednoho z projektů (napajedla – Středočeské vodárny) Veolia

 

 

20.10.2016 16.57, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4