21. 5. 2024

12.9.2018 15.16, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Vědci popsali pět negativních vlivů elektráren na vodní toky

Dosavadní potenciál malých vodních elektráren (MVE) se v naší zemi vyčerpal, navíc mají MVE negativní vliv na vodní toky. Vyplývá to z vyjádření odborníků se zaměřením na ekologii, botaniku a krajinné inženýrství. Podle nich jde především o pět následujících vlivů:

Ovlivnění samočistící schopnosti toku

Zásadní negativní vliv MVE je potřeba nadržení vody a následné vypouštění s odejmutím potenciální energie, která u přirozeně peřejnatého či alespoň proudícího toku zajišťuje základní a nejdůležitější podmínky pro samočistící schopnost toku. Pro samočistící efekt je nejdůležitější faktor přítomnost rozpuštěného kyslíku, který se do vody dostává přestupem ze vzduchu a to částečně z hladiny a z větší části provzdušněním v přirozených vodních skocích či peřejích. V důsledku vlivu rozpuštěného kyslíku a střídání oxických a anoxických zón zde dochází k biologickému odstraňování uhlíku a dusíku přirozenou nitrifikací a denitrifikací.  Uděláme-li z proudící peřejnaté řeky stojící vodu, která líně doteče do turbíny a opět líně od ní odteče, máme sice energetický potenciál, ale přestup kyslíku je omezen pouze na přestup hladinou a přirozené samočištění významně omezíme.  Údajné turbíny s provzdušněním nelze považovat za vhodnou náhradu, a již vůbec ne za ekvivalentní přirozenému toku. V důsledku dochází ve vodoteči ke kyslíkovému deficitu ze znečištění z přilehlých obývaných území a v důsledku difuzního znečištění. Vodoteč nemá možnost se s tímto stavem přirozeně vyrovnat. Tento problém je jak u dlouhých derivačních kanálů, tak u jezových MVE. Zvláště v poslední době se rozmáhá doplnění pevných jezů o pohyblivé malé klapky, které často zcela zamezí průtoku přes jez a tím alespoň částečnému prokysličení MZP.

Ohrožení vodních živočichů a rostlin

I přes nové rybí přechody dochází k decimování migrující populace na kolech turbín. Ryba přirozeně vyhledává hlavní proud a ten není na rybí přechod, ale do turbíny. U každého provozovatele je snaha o minimalizování průtoku rybím přechodem. Dále v období malých letních průtoků jde většina vody přes MVE a podjezí strádá vodním deficitem natolik, že často dochází nejen k úhynům ryb, ale také vymření populací bezobratlých, na vodu vázaných živočichů, kteří se nemohou rychle přesunout jinam (mlži, larvy hmyzu, atp.). Změna charakteru toku také velmi ovlivní břehové a vodní složení rostlinných společenstev, v hluboké vodě nadjezí je méně světla, kyslíku a zejména organismy využívající rychlé kolísavé změny hladiny (vlnky, peřeje u břehů) mizejí velmi rychle a to včetně takových skupin, jako jsou vodní lišejníky, mechorosty a řasová společenstva.

Zkracováním odtoku u derivačních kanálů se naruší přirozený stav řeky

Jedním z nejčastějších úprav toku pro získávání potenciálu je zkracování meandrů a budování nepřirozených kanálů, kde nedochází ke ztrátám jako v přirozeném toku. Z původního koryta je voda s výjimkou MZP převedena kanálem na turbínu. Mimo narušení samočistícího efektu zde dochází k zanášení a zarůstání bez přirozeného pročišťování pomocí pravidelných zvýšených vodních stavů. Důsledkem je natolik zanešené koryto, že ztrácí svoji funkci, ovlivňuje kapacitu toku při povodních a snižuje přirozené retence.

Stavba ekonomicky nesmyslných MVE v důsledku dotací.

Zásadním negativním vlivem je stavba MVE za pomoci dotačních titulů. V důsledku dotací vzniklého pokřivení ekonomického zhodnocení dochází k budování MVE s výkonem, který mnohem přesahuje ekonomicky vhodné intervaly m-denních průtoků, které by při ekonomickém zhodnocení nedokázaly umořit ani pořizovací náklady. Ve jménu ekologie a duhové energie jsou budovány zdroje, které jsou schopny pracovat téměř v celé šíři m-denních průtoků a tím zcela změnit režim toku na kanál s MZP. Zato vliv na omezení přirozených procesů je zde výrazně významnější, než u obvyklého návrhu MVE placené investorem vycházející z ekonomické návratnosti investice. V důsledku dotační politiky si tak všichni připlácíme na dotace pár majitelů MVE, kteří nám zhoršují životní prostředí. V Německu je v současné době téměř zastavena výstavba nových jezů. Důvodem je negativní ovlivnění životního prostředí těmito stavbami a požadavky ochrany životního prostředí EU. Ačkoliv by stejné požadavky měly platit i u nás, je u  nás zcela odlišná situace. Náš rozumně využitelný potenciál vodní energie je dávno vyčerpán a nové stavby by za normálních ekonomických podmínek již nevznikaly.

Zvětšený výpar vody

V okamžiku zastavení toku vzdutím jezu dochází v letních měsících ke zvýšení teploty vody a v důsledku zvýšeného uložení sedimentů ke zhoršování kvality vody a také k většímu odparu. Větší výpar vzniká i pod jezem, kde je voda odvedena náhonem. Dojde k rozdvojení toku, tím se zvýší plocha, sníží hloubka a také se výrazně sníží rychlost proudu! Opět dochází ke zvyšování teploty vody v letních měsících a k většímu odparu vody. V původním korytu se vytvářejí zahnívající tůně, které již tak zhorší ekologickou funkci toku. Např. Povodí Labe, když nadlepšuje průtok v Opatovickém profilu pro Opatovickou elektrárnu, tak musí pouštět větší množství vody z PN Rozkoš. Množství vody okolo 1 m3/s tam totiž vůbec nedoteče a odpaří se. Na trase je několik jezů a stupňů, které zpomalují rychlost toku a zvyšují tím odpar.

Ing: Jaromír Svoboda, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

RNDr. David Svoboda, PhD., katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2

RNDr. Veronika Sacherová, PhD., katedra ekologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2

Ing. Petr Ptáček, raft.cz., Vodácká škola záchrany

Ilustrační foto (rybí přechod a jez na řece Ostravici) Naše voda – Nina Havlová

 

12.9.2018 15.16, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Významné zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKYNS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2