19. 9. 2020

Ve spolupráci s Rakouskem zrekonstruuje Jihomoravský kraj poldr Soutok

Dalším projektem, který hodlá v rámci přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem podporovat Jihomoravský kraj, je rekonstrukce současné čerpací stanice a poldru „Soutok“ v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje.

Základní informace o projektu přitom zazněly na včerejší konferenci o dosavadních výsledcích česko-rakouské přeshraniční spolupráce a plánům do budoucna v Mikulově, o které jsme na našem serveru informovali. Cílem zmiňovaného projektu je vytvořit Generel protipovodňových opatření celého území soutoku Moravy a Dyje. Závěry Generelu, včetně navržených opatření, mají pak být podkladem pro optimalizaci řízení poldru Soutok při povodňových situacích. Výsledkem Generelu je podle na konferenci prezentovaných informací přes 50 kilometrů čtverečních letecky laserem naskenovaného a letecky nasnímkovaného území, monitoring zbývajících zhruba 15 kilometrů toku řeky Moravy po Hodonín, mapy rozlivů (rozlivových oblastí) a právě návrh optimalizačních opatření. Vlastní realizace projektu pak počítá se zpevněním asi 6 kilometrů korun levobřežních ochranných hrází řeky Dyje, optimalizaci a snadnější manipulaci při vypouštění poldru Soutok, zprovozněním tří  nových stavidel, zkapacitněním zhruba tří kilometrůkoryta řeky Moravy pod stávajícím silničním mostem – Lanžhot- Kúty odtěžením nánosů z pravostranné bermy a vybudováním dvou azylů pro zvěř uvnitř poldru. Doplňkovým efektem se stane možnost nově zpevněné koruny hrází v délce 16 kilometrů využívat jako cyklostezky. Vzhledem k hydrologické charakterisitice řeky Moravy a Dyje, která způsobuje časově delší povodňové situace, má poldr Soutok velký význam pro povodňovou ochranu rakouských vesnic.

Hlavním partnerem projektu je státní podnik Povodí Moravy, na rakouské straně jde společnost Rakouské vodní cesty, s.r.o. (via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH), Úřad zemské vlády Dolního Rakouska – Odbor vodohospodářský (Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Wasser) a  Spolkový úřad pro životní prostředí (Umweltbundesamt GmbH). Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 2 674 265 eur, dokončen by měl být na konci roku 2013.

Naše voda

 

22.9.2011 9.22, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4