31. 5. 2020

VaK Hradec Králové investuje v roce 2017 do obnovy sítí 210 mil.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové plánuje vydat do nových vodovodů a kanalizací a rekonstrukcí stávajících vodárenských a kanalizačních zařízení v roce 2017 celkem 210 mil. korun. Informoval o tom dnes technický náměstek společnosti Pavel Loskot.

Veškeré finanční prostředky budou její vlastní, společnost se tak obejde bez jakýchkoliv dotací a bankovních úvěrů. Zdrojem pro tyto účely je nájemné od Královéhradecké provozní, a.s. za pronájem vodovodů a kanalizací a podíl na zisku provozovatele, plynoucí z majetkové účasti v této společnosti. Některé investice budou financovány za pomocí půjčky od obcí. Větší část, cca 140 milionů korun bude použito na výstavbu nových a rekonstrukce stávajících kanalizací a čistíren odpadních vod, zbytek na obnovu a modernizace veřejných vodovodů, vše v okrese Hradec Králové.

Nejvýznamnější akce 2017:

  • Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Hradci Králové na Velkém náměstí, v Chlumci nad Cidlinou v ul. Mládežnická, Na Vinici a Komenského, v Novém Bydžově v ul. Havlíčkova. V Třebechovicích pod Orebem budeme pokračovat s obnovou kanalizační a vodovodní sítě v ul. Čs. Legií.
  • Důležitou stavbou bude ukončení vypouštění odpadních vod do vodního toku Švarcava. Stavba nové veřejné kanalizace přivede odpadních vody na ČOV Nový Bydžov, její konečné zprovoznění plánujeme na rok 2018.
  • V Hradci Králové bude v ul. Pálenecké postavena nová veřejná kanalizace. Doposud zde obyvatelé vypouštějí odpadní vody do přírody přes septiky nebo do svých žump.
  • Z důvodu nevyhovující kapacity dojde ke zvětšení průměrů kanalizačních potrubí v Hradci Králové v ul. Pod Kopcem, K Solovně, Mánesova a v prostoru vedle Všesportovního stadionu směrem k ul. Zámostí.
  • Kompletní modernizací projde ČOV Smiřice. Technologické změny vedoucí ke zlepšení kvality odpadní vody budou provedeny i na ČOV Chlumec nad Cidlinou a Nechanice.
  • Po realizaci opatření na vodovní síti v západní části okresu (Králíky a Stračov) dojde ke zvýšení tlaku v tomto spotřebišti a budou tak vytvořeny podmínky pro další rozvoj výstavby v některých obcích na Novobydžovsku.
  • V roce 2017 bude rovněž zahájena revitalizace jímacích vrtů hlavní zdrojové oblasti Litá – Mokré, ze které se čerpá kvalitní podzemní voda a zásobuje cca 80% obyvatel královéhradeckého regiónu. Dokončena bude i poslední etapa modernizace úpravny vody na Orlici v Hradci Králové a hlavní čerpcí stanice pitných vod na vodojemy na Novém Hradci Králové.

Společnost vynaložila od roku 2006 na investice do rekonstrukcí a výstavby nových sítí a technologií přes 2,3 miliardy korun. Vlastní a spravuje 1 321 km vodovodní sítě, 521 km kanalizační sítě, 8 úpravn pitných vod a 13 čistíren odpadních vod. Její majetek slouží k poskytování vodárenských služeb pro 162 tisíc obyvatel napojených na veřejný vodovod a 125 tisíc obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci v regiónu okresu Hradec Králové a přilehlého okolí.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (ČOV HK)

12.12.2016 15.39, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÍTOŽNICKÝ RYBNÍKLÍTOŽNICKÝ RYBNÍK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31