22. 8. 2019

7.8.2019 14.42, Rubrika: Vodovody a kanalizace

VaK Hradec Králové investuje letos do modernizace sítí 200 milionů

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. obnoví a zmodernizuje v letošním roce svůj majetek za 206 milionů korun. Informoval o tom dnes technicko – provozní náměstek společnosti Pavel Loskot.

Kromě toho dalších 31,7 milionů věnuje na splátky státem dotovaných úvěrů zprostředkovaných Ministerstvem zemědělství a finančních zápůjček (tzv. předplaceného nájemného) poskytnutých Královéhradeckou provozní, a.s., použitých v nedávné minulosti na výstavbu nových vodovodních a kanalizačních zařízení v okrese Hradec Králové.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. vlastní 1.352 km vodovodních řadů, 7 úpraven pitných vod, 543 km kanalizačních stok a 13 čistíren odpadních vod. Hodnota jejího majetku stanovená dle zjednodušené metodiky Ministerstva zemědělství činí 12 miliard korun. „Zákon o vodovodech a kanalizacích předepisuje, že každý vlastník veřejného vodovodu či kanalizace musí plánovat a financovat obnovu svých sítí. Při nečinnosti v tomto ohledu může stát tyto majitele pokutovat“, sdělil Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek Vodovody a kanalizace Hradec Králové a dodal, že … „na okrese Hradec Králové je takových drobných vlastníků přibližně 200, přičemž při porovnání hodnoty jejich majetku a majetku naší společnosti se jedná o ne více než 4 procenta“.

Obnova a modernizace veřejných vodovodů a kanalizací jsou nezbytné pro jejich trvalou udržitelnost. Tato zařízení slouží pro kvalitní dodávku pitné vody spotřebitelům a bezpečné odvádění a čištění odpadních vod. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. proto každoročně realizuje investice ve výši 200 až 220 milionů korun. V roce 2019 k nejvýznamnějším akcím patří tyto:

  • rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Novém Bydžově, ul. J. E. Purkyně v celkové ceně 15 milionů korun,
  • rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Třebechovicích pod Orebem, ul. Trčkova v celkové ceně 21,7 milionů korun,
  • dokončení rekonstrukce vodovodních řadů a vodovodní čerpací stanice v Králíkách na Novobydžovsku, které zlepší podmínky pro zásobení pitnou vodou v západní části okresu, v celkové ceně 13,8 milionů korun,
  • modernizace koncové části úpravny vody na Orlici v Hradci Králové na Slezském předměstí (filtry s aktivním uhlí), která významně zlepší kvalitu pitné vody, s celkovými náklady 17, 4 miliony korun
  • rekonstrukce kanalizace v Hradci Králové, v ulicích K Zastávce, v sídlišti Labská kotlina I. a v ulici Zahrádkářská, v celkové výši nákladů 47,7 milionů korun,
  • modernizace hlavní čerpací stanice na čistírně odpadních vod v Hradci Králové, která je po 25 letech provozu na hranici své životnosti. Zařízení patří k evropským unikátům tím, že z hloubky 32 m pod terénem čerpá odpadní vodu v množství až 6,4 m3 za vteřinu. Celkové náklady na tuto stavbu v letech 2019 až 2020 budou činit 23,4 milionů korun.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. investovala za posledních 10 let do obnovy svého vodárenského majetku, tj. do rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, úpraven pitných vod a čistíren odpadních vod v Chlumci nad Cidlinou, Novém Bydžově, Třebechovicích pod Orebem, Smiřicích, Předměřicích nad Labem, Hradci Králové a dalších obcích okresu přes 2 miliardy korun.

Za další prioritu své činnosti společnost v současné době považuje přípravu na krizovou situaci následkem sucha. Hladina podzemní vody v hlavní zdrojové oblasti Litá, která se nachází poblíž města Dobruška a obcí České Meziříčí, Pohoří a Mokré, je v současné době nejníže za posledních 25 let. „Připravujeme projektové dokumentace obnovy hlavních přívodních řadů ze zdrojové oblasti Litá na vodojemy na Novém Hradci Králové, abychom zajistili bezpečný transport vody k našim spotřebitelům. A v případě, že bude na tento druh opatření vypsán národní dotační program, požádáme o jeho spolufinancování“, řekl Jiří Šolc, ředitel společnosti, a dodal, že bez výrazné podpory státu není za současné situace společnost schopna takovéto nákladné investice realizovat sama.

Zdroj: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., ilustrační foto (ČOV HK) Naše voda

7.8.2019 14.42, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1