20. 7. 2019

5.10.2018 9.12, Rubrika: Vodovody a kanalizace

VaK Hradec Králové investuje letos 200 milionů do obnovy majetku

Za čtvrt století své existence, od roku 1993, investovala společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VaK HK) z vlastních prostředků do obnovy a oprav vodohospodářského majetku 3,4 miliardy korun. Informoval o tom dnes technicko – provozní náměstek společnosti Pavel Loskot.

V současné době je prostřednictvím veřejného vodovodu ve vlastnictví společnosti zásobeno více než 165 tisíc obyvatel a na veřejnou kanalizaci je napojeno 125 tisíc obyvatel. Dominantní roli v tom hraje především Vodárenská soustava východní Čechy, která je schopna svým množstvím kvalitních zdrojů a transportní schopností zajistit bezpečné dodávky pitné vody i v období sucha. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. investovala od svého vzniku (1993) z vlastních prostředků do obnovy a rozvoje svého majetku 3,4 miliardy korun, a i v letošním roce se částka ve výši 201,5 milionů korun nevymyká z dlouhodobého průměru. K důležitým stavbám, které byly v letošním roce zrealizovány, nebo se právě v těchto dnech dokončují, patří rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí v Hradci Králové, Novém Bydžově, Smiřicích a Chlumci nad Cidlinou, což představuje investice za cca 140 milionů korun.

Za zmínku stojí tato opatření:
– II. etapa obnovy vodovodu a kanalizace v Hradci Králové na Velkém náměstí. Sítě zde byly na hranici své životnosti. Realizace této stavby je ve prospěch časového harmonogramu následné rekonstrukce komunikace v celém prostoru náměstí, kterou připravuje město Hradec Králové,
– zvětšení kapacity stoky v okolí Všesportovního stadionu v Hradci Králové. Kanalizace tak pobere větší množství odpadních vod a zamezí škodám způsobeným zatápěním nemovitostí při extrémních deštích,
– obnova kanalizačních sítí v Hradci Králové v ulici Mánesova, Klumparova, Spojovací, Dědkova, na Vančurově náměstí a v Labské kotlině I., původní sítě byly na hranici své životnosti,
– ukončení vypouštění odpadních vod produkovaných 250 obyvateli Nového Bydžova bez řádného čištění do vodního toku Švarcava, jež ústí do Cidliny. Splaškové vody z této oblasti jsou nyní vypouštěny do veřejné kanalizace a likvidovány na čistírně odpadních vod. Stavba má pozitivní dopad na životní prostředí,
– pokračování v rekonstrukcích vodovodních a kanalizačních řadů v historickém centru (tzv. Velký čtverec) Nového Bydžova. Město zde následně realizuje kompletní obnovu chodníků a komunikace,
– výstavba nového a rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace v ul. Hankova a Palackého ve Smiřicích. Stavba je úzce koordinována se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje, a.s. a samosprávou obce, které obnovují hlavní průtah městem. Stavba bude dokončena v příštím roce. Obdobnou akcí je i rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Chlumci nad Cidlinou, ul. Palackého, po které bude rovněž následovat rekonstrukce krajské komunikace III. třídy.

K významným projektům příštího roku bude patřit mj. i modernizace technologie hlavní čerpací stanice na čistírně odpadních vod v Hradci Králové. Stanice je evropským unikátem – čerpá odpadní vodu o kapacitě 6,4 m3 za vteřinu z hloubky až 35 m pod terénem.

VaK HK, ilustrační foto (ČOV HK) Naše voda – Nina Havlová

5.10.2018 9.12, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4