21. 9. 2020

V Kružberku se díky budovanému nového vodovodu zvýší kvalita pitné vody

Obec Kružberk ležící pod hrází stejnojmenné údolní nádrže, která je hlavním zdrojem surové vody pro Úpravnu vody Podhradí společnosti SmVaK Ostrava, bude mít do konce října 2178 metrů zmodernizovaného vodovodu. Díky tomu se zlepší kvalita dodávané pitné vody. V současnosti je nutné kvůli zvýšeným hodnotám železa vodovodní řad pravidelně odkalovat, sdělil Marek Síbrt, mluvčí SmVaK.

„Páteřní řad v obci, který je vybudován částečně z oceli a částečně z litiny vykazuje dlouhodobě problémy s kvalitou vody v ukazateli železa v dodávané pitné vodě. Abychom zajistili odpovídající kvalitu, musíme vodovodní síť pravidelně odkalovat. Rozhodli jsme se proto přistoupit k investici za téměř 13 milionů korun, díky níž tento nežádoucí stav eliminujeme a budeme moci dodávat pitnou vodu ve špičkové kvalitě,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Nový vodovod z vysokohustotního polyetylenu bude mít průměr D 110, oproti současnému DN 100. Součástí stavby bude také přepojení sedmdesáti čtyř vodovodních přípojek. Zrušen bude také objekt bývalé čerpací stanice, vybudována bude nová redukční šachta a provozní data z lokality budou online přenášena na vodárenský dispečink.

Potrubí bude umístěno převážně v nezpevněných plochách. Otevřeným výkopem bude položeno více než 700 metrů sítě, zbývajících 1476 metrů bude provedeno bezvýkopovou metodou řízeného protlaku a berstliningu.

„Při berstliningu je nové potrubí zataženo do toho stávajícího, u kterého přitom dochází k jeho destrukci. Není nutné zasahovat do povrchu a omezovat život v daném místě. Metoda je rychlejší, ekonomičtější, ohleduplnější k životnímu prostředí a bere větší ohled na kvalitu života v lokalitě,“ vysvětluje Milan Koníř.

Zdroj: SmVaK, foto hráz VN Kružberk: wikimedia commons, Jaki96 – Vlastní dílo

23.7.2020 7.39, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4