19. 7. 2024

2.7.2024 10.28, Rubrika: Čistota vody a rekreace

V Bílině a vodní nádrži Újezd je mnoho vlhčených ubrousků

Významnou roli ve znečištění povrchových vod hrají jednorázové hygienické potřeby, a to především vlhčené ubrousky, které se do řek a vodních nádrží dostávají odpadními vodami. Nejvíce znečištěnou řekou na našem spravovaném území je Bílina a následně vodní nádrž Újezd. Odpad z nerozložitelných plastů ulpívá na dně toku, na vegetaci a ukládá se do dnového sedimentu. K tomu, jak této závažné situaci předejít, stačí málo –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ odpad vhazovat do koše, ne do toalety. Uvádí to Povodí Ohře.

Na našem spravovaném území se setkáváme s problémy, které negativně ovlivňují kvalitu povrchových vod. Vodní toky a na nich postavená vodní díla se potýkají s celou řadou znečišťujících látek, které jsou obsaženy ve vypouštěných odpadních vodách. Moderní doba přinesla zcela nový druh znečištění, který je bohužel dost významný. Jedná se o jednorázové hygienické potřeby, zejména pak vlhčené ubrousky. Tyto hygienické pomůcky a vlhčené ubrousky jsou z valné většiny složené z nerozložitelných plastů a dostávají se do vodních toků v obrovském množství. Část těchto pevných odpadů ulpí na dně vodního toku či na vegetaci, ale většina je odnášena dále po toku až do nejbližšího vodního díla (např. nádrže či jezu). V těchto zdržích se následně vlhčené ubrousky a podobné hygienické potřeby trvale ukládají do dnového sedimentu. Kromě prostého faktu, že se tímto naše vodní toky a nádrže stávají skládkami pevných odpadů, si je nutné uvědomit, že vlhčené ubrousky a hygienické potřeby jsou zdrojem mikroplastů, nositelem nebezpečných a často rezistentních mikroorganismů a vnášejí do říční sítě řadu chemikálií (parfémující látky, konzervanty, dezinfekční přípravy). Tyto vlhčené ubrousky jsou také hrozbou pro kanalizace a čistírny odpadních vod, neboť mohou způsobit řadu havárií ve formě ucpání kanalizací nebo poruch čerpadel.

Nejvíce znečištěná je řeka Bílina a vodní nádrž Újezd

Příkladem tristní situace je stav řeky Bíliny, které se významně věnujeme od roku 2017 jako jednomu z nejvíce znečištěných toků. Byla navržena řada opatření, která se začínají realizovat. Ačkoliv Bílina pramení v Krušných horách nedaleko Jirkova a je vodním zdrojem pro výrobu pitné vody, tak po pár kilometrech pod městem Jirkovem je už zaznamenáno zvýšené znečištění, mimo jiné vlhčenými ubrousky. Ty se do Bíliny a následně do vodního díla Újezd dostávající kvůli odlehčení z jednotného kanalizačního systému města Jirkova.

Během silných dešťů dochází ke kontaminaci toků

S ohledem na probíhající klimatické změny se mění rozložení srážek směrem k extrémům, kdy sucho střídají přívalové srážky. To má významný vliv na funkčnost jednotných kanalizačních systémů, které v našem správním území převažují. To vše je ještě umocněno rozšiřováním sídel a budování nových zpevněných ploch, z nichž srážkové vody v mnoha případech odtékají jednotnou kanalizací. Za bezdeštného období je veškerá voda z jednotné kanalizace odváděna na čistírnu odpadních vod (ČOV). Dnešní ČOV ve většině případů umožňují čištění na úrovni nejlepších dostupných technologií. Během srážek však musí být kanalizace a ČOV technicky ochráněna proti hydraulickému přetížení a vyplavení směsí odpadních a srážkových vod. Z tohoto důvodu jsou na trasách jednotných kanalizací zařazovány odlehčovací komory, v nichž se směs srážkových a odpadních vod za deště odkloní od ČOV a je napřímo vypouštěna do vodního toku. Již zmíněné vysoké výkyvy v rozložení srážek mají vliv na chod odlehčovacích komor a jejich činnost posouvají daleko od standardu. Nejrizikovější je situace, kdy po delším bezdeštném období přijde intenzivní srážka. Tímto způsobem dochází za dešťů k silné kontaminaci našich toků splaškovými i průmyslovými odpadními vodami či proplachem kanalizace, která obsahuje zahnilý kanalizační sediment.

Toaleta není koš

V každodenním životě je třeba si uvědomit, že do kanalizace patří pouze splaškové vody z domácnosti. Aby kanalizace a čistírna odpadních vod fungovala co nejhospodárněji, je v zájmu každého z nás. Co určitě do toalety nepatří a stačí vhodit o kousek vedle do odpadního koše?

  • Zbytky jídel, ovoce a zeleniny, kávová usedlina, žvýkačky
  • Tuky a oleje
  • Víčka od pasty, náplasti, obvazy
  • Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, vložky, tampony, pleny, vata apod.)
  • Hrubé nečistoty (písek, štěrk, střepy)
  • Nedopalky od cigaret
  • Léky a chemikálie

Zdroj: POH, foto: wikimedia commons, Ondřej Žváček

2.7.2024 10.28, Rubrika: Čistota vody a rekreace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4