2. 6. 2020

28.6.2014 2.02, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V Ústí nad Labem rekonstruují další starý vodovod

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v krajském městě Ústí nad Labem další plánovanou investiční akci – rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu na Střekově. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.


Kanalizace v uvedených ulicích je z betonu vejčitého profilu 500/750 mm. Pochází z roku 1907 a dnes je ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka: vykazuje korozi nad 50 %, poréznost materiálu, stěna trouby je zborcená a v důsledku toho vznikají kaverny. Stoky jsou vedené v místní asfaltové komunikaci. V souběhu s kanalizací je v ul. Raisově navržen k rekonstrukci litinový vodovod z roku 1962, opakovaně poruchový. V ul. Národního odboje bude vyměněn historický litinový vodovod z roku 1905. Ve Varšavské ulici bude odpojen původní ocelový vodovod z roku 1905 a objekty budou přepojeny na novější litinový z roku 1965.

V rámci investiční akce SVS bude realizována rekonstrukce dvou kanalizačních stok. Pro stoku „1“ se použije kamenina vnitřního průměru 500 mm v délce 101 metrů a vnitřního průměru 400 mm v délce 87,5 metrů. Pro stoku „2“ se použije kamenina vnitřního průměru 400 mm v délce 45 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 53,5 metrů. Pro vodovod v ul. Národního odboje se použije litina vnitřního průměru 80 mm v délce 91 metrů. Pro vodovod v Raisově ul. bude použita litina vnitřního průměru 200 mm v délce 106 metrů. Součástí stavby bude přepojení stávajících 45 kanalizačních domovních přípojek a 21 vodovodních přípojek na trase. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. 5. 2014. Vlastní práce započaly v těchto dnech. K dokončení stavebních prací má dojít nejpozději do 30. září 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2014 naplánováno celkem 20 staveb za 69,9 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 74,4 milionů korun.

Naše voda

 

28.6.2014 2.02, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5