10. 12. 2023

27.4.2022 11.23, Rubrika: Vodovody a kanalizace

ÚČOV Praha: Nejen čištění vody, ale i produkce energií

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) zajišťuje pro hlavní město Prahu komplexní modernizaci a přestavbu Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově a dle koncepčních záměrů počítá s plným využitím energetického potenciálu čistírny s cílem energetické soběstačnosti a případným prodejem přebytku získaných energií.

Během tohoto desetiletí bude čištění odpadních vod doplněno moderním a účinným komplexem zařízení s výrazným pozitivním přínosem pro životní prostředí. „Zdravé životní prostředí je moji dlouhodobou prioritou, proto investujeme obrovské finanční prostředky do rozsáhlé modernizace a přestavby Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. K čištění pražských odpadních vod, využijeme nové moderní technologie, které odpovídají trendům 21. století. Naším hlavním cílem je, aby vyčištěné odpadní vody splňovaly náročné podmínky evropské a národní legislativy. Především to znamená zajistit, aby celkový dusík v ročním průměru nepřekročil hodnotu 10 mg/l. Druhým významným milníkem je zajištění efektivního energetického hospodářství a ku prospěchu Pražanům využívat energetický potenciál celého komplexu,“ uvedl Petr Hlubuček, náměstek primátora.

Prvním krokem bylo rozšíření ÚČOV o Novou vodní linku schopnou převzít čištění 50 % objemu pražských odpadních vod. Stavba s investičními náklady 6,3 mld. Kč prošla v létech 2018 a 2021 úspěšným zkušebním provozem a od 1. 1. 2022 je po kolaudaci v trvalém provozu. Nová vodní linka je mimo moderního a účinného technologického procesu čištěná odpadních vod originální i svým stavebním řešením. Je plně zakrytá. Její zařízení jsou z převážné části uložena do uzavřeného železobetonového kontejnmentu chráněného proti účinkům povodně z roku 2002, která byla charakterizovaná jako Q500. Na jeho stropě je vytvořen veřejnosti přístupný prostor, který se stane součástí celkového využití Trojské kotliny jako rekreačního prostoru pro Pražany.

Druhou z hlavních etap je rekonstrukce a modernizace Stávající vodní linky. Ta po dokončení zajistí čištění druhé poloviny odpadních vod z území hlavního města Prahy na stejnou kvalitu vypouštěných vyčištěných odpadních vod jako Nová vodní linka. V současné době je dokončována její projektová příprava a probíhá příprava zabezpečení finančních prostředků.  Zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby proběhne v roce 2023. Stavba s investičními náklady cca 6 mld. Kč bude stejně jako Nová vodní linka jednou z největších vodohospodářských investic nejen v Praze, ale v celé České republice. Zahájena bude nejpozději v prvním pololetí roku 2024 a k uvedení do zkušebního provozu dojde v první pololetí roku 2027.

Třetí zásadní etapou je modernizace Kalového hospodářství. Zajišťuje zpracování kalů z obou vodních linek a musí zajistit zpracování plného objemu separovaných kalů bez přerušení i v době jeho rekonstrukce a modernizace. Tu bude nutné provést v letech 2026 – 2030 po etapách. Technická studie zpracovaná v tomto roce rozpracuje do podrobného technického řešení vybranou koncepci anaerobní termofilní stabilizace kalů, kdy výstupem z kalového hospodářství bude odvodněný stabilizovaný kal odvážený k dalšímu zpracování mimo Císařský ostrov a významné množství bioplynu. Součástí bude podrobný časový plán přípravy a realizace stavby po jednotlivých ucelených etapách.

Nově řeší Pražská vodohospodářská společnost a.s. pro hlavní město Prahu rozšíření koncepce modernizace a přestavby ÚČOV o komplexní řešení energetického hospodářství. ÚČOV je nejen významným spotřebitelem elektrické energie, ale zároveň je už dnes producentem elektrické a tepelné energie z produkovaného bioplynu. Dalšími možnými zdroji energie je nízkopotenciální teplo z vypouštěných vyčištěných odpadních vod a fotovoltaika instalovaná na jejích vybraných objektech.

Bioplyn získávaný při zpracování čistírenských kalů v ročním objemu cca 15 mil. Nm3 patří mezi významné obnovitelné zdroje energie. Dnes je využíván pro výrobu elektrické energie a tepla na kogeneračních jednotkách. K 1. květnu 2022 bude zahájena realizace pilotního projektu úpravy bioplynu na biometan. Dokončen a uveden do zkušebního provozu bude nejpozději 1. května 2023. Pilotní jednotka bude schopna upravit ročně cca 2 mil. Nm3 bioplynu na přibližně 1,28 mil. Nm3 biometanu. Ten bude vtlačován do středotlaké plynovodní sítě v Papírenské ulici a z pražské plynovodní sítě odebírán mimo jiné i pro plynem poháněnou automobilovou techniku Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. V budoucnu není vyloučeno takto zpracovat a využívat celý produkovaný objem bioplynu. Při komplexním posouzení energetického hospodářství ÚČOV bude však zvažována i varianta dalšího využití bioplynu pro výrobu elektrické energie a tepla, resp. možnost kombinovaného využití bioplynu pro úpravu na biometan a také pro výrobu elektrické energie a tepla.

Ke komplexnímu využití energetického potenciálu ÚČOV patří nízkopotenciální teplo získávané z vypouštěných vyčištěných odpadních vod pomocí tepelných čerpadel. Zaručený denní průměr odtoku vyčištěných odpadních vod z obou vodních linek o teplotě 15 – 21oC a objemu cca 3 m3/s v sobě skrývá tepelný potenciál přibližně 120 MW tepelné energie. To by z velké části pokrylo potřebu oblasti Juliska – Veleslavín. Zbývající část tepelné energie bude možné využít pro oblast Bubny – Zátory.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. na pokyn HMP zajišťuje zpracování technické koncepce využití nízkopotenciálního tepla z ÚČOV s dokončením Studie proveditelnosti v srpnu 2022. Realizace tohoto záměru je podle současného stavu znalostí možná v letech 2026–2030.

PVS, PVK, dokumentární foto Naše voda – Nina Havlová

 

27.4.2022 11.23, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKA 2023VÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKA 2023
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31