17. 8. 2019

Tržní ceny půdy v ČR jsou o 186 procent vyšší než ceny úřední

O více než čtvrtinu vzrostly v loňském roce v ČR meziročně ceny půdy, letos ale obdobný růst pravděpodobně nehrozí. Vyplývá to ze „Zprávy o trhu s půdou“, jejíž kompletní znění zpracovala a zveřejnila společnost FARMY.CZ.

Zemědělská půda se v roce 2016 obchodovala nejčastěji za tržní ceny v rozmezí 15 až 25 Kč/m², přičemž u skutečně nejkvalitnějších pozemků orné půdy a v lokalitách s vysokou konkurencí pak až za ceny přesahující 30 Kč/m². Průměrné tržní ceny zemědělské půdy v ČR se meziročně zvýšily o 25,54 % z úrovně 162.565 Kč/ha (16,26 Kč/m²) v roce 2015 na úroveň 204.085 Kč/ha (20,41 Kč/m²) v roce 2016. Tento meziroční růst byl nejvyšším zaznamenaným meziročním růstem za sledované období od roku 2004. Za poslední tři roky (2013 až 2016) vzrostly tržní ceny zemědělské půdy o cca 65 %, ke zdvojnásobení úrovně tržních cen došlo za období posledních šest let (2010-2016). K nárůstu cen sjednávaných v uzavřených kupních smlouvách je nutné dále přičíst i efekt postupného přenosu daňové povinnosti k dani z nabytí nemovitých věcí z převodce na nabyvatele v odhadované výši 1-2 %. Reálný meziroční nárůst tržních cen zemědělské půdy po započtení přenosu této daňové povinnosti tak činil cca 27 %.

V roce 2017 lze očekávat mírné zvýšení nabídky zemědělské půdy k prodeji. Zejména u krátkodobých a střednědobých investorů jsou patrné rostoucí obavy z dalšího vývoje. Riziko možného zavedení regulací trhu s půdou a v menší míře i opětovné zavedení předkupního práva pro spoluvlastníky nemovitostí (od 1. 1. 2018) bude pro část dosud vyčkávajících vlastníků dostatečnou motivací k prodeji půdy. „Očekáváme také častější prodeje ze strany aktivních zemědělských subjektů – tj. vlastníků, kteří mají zájem na prodávané půdě i nadále hospodařit, ale nepovažují za nutné ji vlastnit. Dalším impulsem pro tyto zemědělské vlastníky může být i případný růst úrokových sazeb a jejich snaha snížit své úvěrové zatížení. U některých subjektů nelze vyloučit ani nucené prodeje zemědělské půdy z důvodů neschopnosti splácet přijaté úvěry, zejména v případě horších výsledků zemědělského roku. Na straně poptávky po zemědělské půdě očekáváme v roce 2017 stagnaci nebo mírný pokles. Cena půdy již vzrostla do úrovně, kdy i mnohé zemědělské subjekty považují nákup půdy za ekonomicky neefektivní. Prognózy dalšího vývoje cen jsou nejisté a lze očekávat i pokles zájmu u těch investorů (zemědělských i nezemědělských), jejichž hlavní motivací k nákupu byl dlouhodobý růst cen půdy v minulých letech. Předpokládáme další útlum aktivit spekulativních nezemědělských investorů, přestože snahy o výkupy půdy pod tržní cenou od méně informovaných vlastníků budou zcela jistě pokračovat i v roce 2017,“ uvádí se ve zprávě.

Tzv. úřední ceny půdy stanovené vyhláškami Ministerstva financí a Ministerstva zemědělství mají při sjednávání obchodů pouze informativní charakter a poskytují informaci o pravděpodobné kvalitě pozemků v konkrétní lokalitě. Základním podkladem pro úřední ceny jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a k nim vyhláškou přiřazené ceny. Průměrná cena dle BPEJ pro celou Českou republiku aktuálně činí 7,14 Kč/m². Průměrná tržní cena půdy byla v roce 2016 o 186 % vyšší. Přes tento rozdíl mezi cenou úřední a cenou tržní nejsou známy žádné informace indikující případné zvýšení úředních cen v blízké době.

Úplné znění zprávy najdete na: www.farmy.cz/zpravy-o-trhu-s-pudou/

Společnost FARMY.CZ  se od roku 2004 specializuje na trh se zemědělskou půdou, prodej půdy za tržní ceny, monitoring cen při realizovaných transakcích zemědělských pozemků, prodej farem a dalších zemědělských nemovitostí. Společnost pravidelně publikuje zprávy o trhu s půdou.

Zdroj: Zpráva o trhu s půdou, leden 2017, ilustrační foto archiv Naše voda

31.1.2017 11.55, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1