20. 9. 2020

29.9.2013 6.25, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V Trmicích rekonstruují stoletou kanalizaci

Severočeská vodárenská společnost (SVS) modernizuje na Ústecku historickou kanalizace v Trmicích. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.Stávající jednotná betonová kanalizace v Horské ulici byla uvedena do provozu již roku 1918. Vede v komunikaci mezi křižovatkami s ulicemi Gorkého a Žižkovou, kde je stoka zaústěna do betonové stoky vejčitého profilu. Kanalizace v Horské je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka. Potrubí je vlivem stáří zkorodované nad 50%, podélně popraskané a místy dokonce části trub chybí, takže vznikají kaverny, proto SVS rozhodla o rekonstrukci. V souběhu s kanalizací je veden vodovod z PVC z roku 1992, jenž rekonstrukci nevyžaduje.|

Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 400 mm v délkách 35 metrů a z PVC vnitřního průměru 300 mm v délce 79 metrů. Stoka se napojuje v křižovatce ulic Horská a Žižkova ve stávající kanalizační šachtě Š3867.

Rekonstrukce bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase i hloubce uložení. Součástí stavby bude přepojení stávajících devíti kanalizačních přípojek a rekonstrukce dvou kanalizačních šachet na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. srpna 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení se očekává zahájení prací ve 40. týdnu. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za celkových 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun.

Naše voda

29.9.2013 6.25, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4