17. 10. 2018

Tipy na vodní výlety: Hamerský rybník v Záběhlicích

Jednu z možností na procházku v období Velikonoc skýtá v Praze mimo jiné Hamerský rybník v Záběhlicích. Redakce portálu Naše voda pro vás proto nafotila fotoseriál z lokality – prohlédnout si jej můžete na facebookové verzi našeho portálu. Klikni zde!

Hamerský rybník byl založen kolem roku 1770 jako zdroj vody pro tehdy nově vzniklé měděné hamry. Rybník je boční a je napájen náhonem z Botiče, který se od potoka odděluje doleva na Záběhlickém jezu. Do poloviny 20. století tvořila hladina jen necelou polovinu dnešní rozlohy, zbytek tvořil mokřad zarostlý rákosem. V roce 1925 byla pak severní část rybníka částečně vybagrována, protože rybník byl za dobu své existence téměř ze tří čtvrtin zanesen.

Při odbahňování rybníka v únoru 1960 byly na dně nalezeny pozůstatky záběhlické královské tvrze Václava IV, která byla zničena za husitských válek roku 1420 a při výstavbě rybníka pak nadobro pohřbena pod vodní hladinu. Při následném průzkumu bylo odkryto několik místností této středověké stavby. Na místě bývalé tvrze od roku 1960 se nachází ostrůvek o rozloze asi 30 m2, který vznikl při tehdejším odbahňování.

Po dalším dlouhém období zanedbané údržby získal v roce 2007 rybník Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, který v Praze spravuje většinu rybníků a nádrží. Ihned byly zahájeny přípravy na revitalizaci celého rybníka. Rybník nebyl od 50. let 20. století čištěn a byl zanesen 7.500 m3 sedimentu. Vypouštěcí zařízení bylo zchátralé, břehy podemleté a okolní zeleň zanedbaná. Rybník byl tedy odbahněn, část sedimentu byla použita na vymodelování mělčin, které jsou důležité pro hnízdění ptáků a rozmnožování obojživelníků. Původní ostrůvek byl opevněn kamenným záhozem a rozšířen o tzv. ptačí ostrov, který je pokryt pouze valounky. Původní vypouštěcí zařízení bylo zcela nahrazeno.

Rybník je zajímavý i z hlediska výskytu živočichů a rostlin. Z ptáků zde můžeme vidět labuť velkou, lysku černou a racka chechtavého. Z obojživelníků se zde vyskytuje skokan zelený, ropucha obecná, vzácně i čolek obecný. V okolí rybníka se vyskytuje 214 druhů motýlů. Z dřevin je zajímavý starý topol černý a olše na levém břehu. Rybník slouží jako chovný komorový pro extenzivní chov ryb a každé jaro probíhá pravidelný výlov. Do rybníka je nasazováno 200 – 400 tisíc kusů plůdku kapra. Dále jsou do rybníka nasazovány štiky a líni.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

31.3.2015 7.12, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

VÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERKVÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERK
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >