6. 6. 2023

Těžba břidlicových plynů může výrazně ohrozit kvalitu podzemních vod

Nejen obyvatelé Náchodska, ale i Hradce Králové mohou mít v budoucnosti problémy s kvalitou vody. V rozhovoru pro portál Naše voda to dnes uvedl předseda představenstva Vodovodů a kanalizací (VaK) Hradec Králové František Barák.

Stalo se tak na základě jednání se starostou Náchoda Janem Birke týkající se využívání vodních zdrojů na Náchodsku. V regionu se totiž uvažuje o těžbě břidlicového plynu, která může zásadním způsobem narušit kvalitu tamních podzemních zdrojů vod. Ty využívá jak Vak Náchod, tak VaK Hradec Králové. S těžbou břidlicových plynů Barák ani Birke pochopitelně nesouhlasí.

Riziko znečištění zdrojů podzemní vody je totiž podle Baráka „zcela zásadní“. Při těžbě se totiž používají technologie využívající chemických látek, například v USA jde o 2500 produktů chemického průmyslu, které obsahují na 750 chemických látek. Z nich minimálně 29 má známé rakovinotvorné účinky na lidský organismus nebo jsou považovány za rizikové podle amerických zákonů na ochranu vod a ovzduší. Jedná se o antikorozivní látky, nemrznoucí látky, rozpouštědla, lubrikanty, pesticidy. Mezi nimi může být také benzen, ethylbenzen, toluen, xylen, naftalen, polycyklické aromatické uhlovodíky, metanol, formaldehyd, glykol, kyselina chlorovodíková a další.

V rámci těžěb jsou uvedené látky přítomné v roztocích vháněných do podzemí zastoupeny sice jen v malém podílu 0,5 procenta, ovšem v absolutním množství se jedná o tuny látek na jeden proces hydraulického štěpení. Přesné složení se těžařské firmy snaží nezveřejňovat, představují pro ně recepturu, kterou si snaží bránit jako obchodní tajemství. Tmavá tekutina, tzv. „produkovaná voda“, která se po procesu hydraulického štěpení vrací na povrch, obsahuje nejen tyto chemické látky, ale i další látky, které získala dole v horninovém prostředí. Jedná se především o různé ropné látky, ale může obsahovat i těžké kovy (rtuť, olovo) a radioaktivní látky (uran, thorium, rádium). Tuto vodu je nutno zneškodňovat na speciálních čistírnách odpadních vod nebo v nádrži u vrtu odpařovat a zbytek ukládat jako nebezpečný odpad (tisíce kubíků z každého jednoho procesu hydraulického štěpení). I přes veškerá bezpečnostní opatření může dojít k úniku chemický látek do podzemních i povrchových vod, a to v důsledku havárií, technologické nekázně, netěsností na potrubích, netěsnosti fólií na povrchových nádržích, špatné cementaci vrtu v úrovni zvodní a zejména těžko předpokládanými průniky z hloubek podél zlomů v zemské kůře. Z USA jsou mediálně prezentovány desítky případů znehodnocení zdrojů podzemní vody, nejčastěji je zmiňován zápach, zákal, rozbory zjištěný obsah benzenu, zvýšený obsah methanu. V několika extrémních případech byl obsah methanu v pitné vodě tak vysoký, že docházelo k zahoření plynu vycházejícího z vodovodního potrubí z kohoutku přímo u kuchyňského dřezu v jednom případě dokonce došlo až výbuchu studny na pitnou vodu. V nejvíce postižených oblastech si lidé stěžují na zdravotní problémy, zejména bolesti hlavy, nevolnost, ztrátu čichu a chuti, krvácení z nosu a vyrážky v důsledku používání znečištěné vody v domácnostech.

Zanedbatelné nejsou ani ostatní negativní vlivy na životní prostředí, způsobené zvýšením nákladní silniční dopravy. S těžbou dochází ke zvýšení zátěže hlukem a vibracemi, narůstá znečištění ovzduší. Zvyšuje se i eroze v důsledku rozsáhlých zemních prací v krajině – budování vrtných teras, cest, plynovodů a kompresorových stanic.Významná je také fragmentace biotopů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, včetněchráněných druhů. Obce může trápit i zvýšené poškození silniční a cestní infrastruktury intenzivní nákladní dopravou.

Naše voda

Další informace o uvedené problematice najdete na internetových stránkách těžařských firem i stránkách jejich odpůrců:

www.basgas.com

www.chk.com

www.marcellus-shale.us

http://www.damascuscitizens.org/photos.html

Názorné představení dané problematiky v několikaminutových videoklipech (jedná se o videa těžařů i oponentů těžby):

http://www.youtube.com/watch?v=AYQcSz27Xp8&feature=endscreen&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=73mv-Wl5cgg

http://www.gaslandthemovie.com/whats-fracking

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=D_emqVFEXzo

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=js5vVSpWwEw&NR=1

 

 

1.2.2012 13.29, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MOKŘAD V AREÁLU COCA-COLY V PRAZEMOKŘAD V AREÁLU COCA-COLY V PRAZE
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2