14. 11. 2018

V Terezíně začali s obnovou historických kanalizačních stok

Severočeská vodárenská společnost (SVS) společně s městem Terezín zahájila rozsáhlou obnovu unikátních historických kanalizačních stok pod terezínskou pevností, a to v celkové délce cca 8,7 km. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Kanalizační systém pod hlavní terezínskou pevností byl vybudován již v roce 1780. Vzhledem ke svému stáří a působení povodní je významně narušená jak jeho konstrukce, tak prostředí za ostěním. Systém je tvořen čtyřmi hlavními souběžnými stokami, napojenými do obvodové stoky, jež vede pod vnitřním obvodem pevnosti. Stoky mají profil tvaru podkovy, v různých velikostech od 850 x 1450 mm do 1150 x 1550 mm. Dno a stěny jsou zděné z kamene, klenby jsou z cihel. Obvodová stoka má vtok a výpust se stavidly. Výpust má max. rozměr 1350 x 2150 mm a je zčásti ze železobetonu.

Prohlídka ukázala korozi ostění u dna a v klenbě, což je staticky významná porucha. Jsou vypadané kameny, cihly a chybí spárovaní, a to rovnoměrně v celém rozsahu systému. Rekonstrukci vyžadují rovněž kanalizační šachty v počtu 66 ks, z nichž mnohé jsou dnes zaslepené nebo ve špatném technickém stavu. Na hlavní stoky je napojeno přibližně 160 odbočných řadů a 270 různorodých zděných nebo trubních přípojek. Všechna uvedená napojení vyžadují sanační zásah. Kanalizační systém je uložen v hloubce cca 4,5 metru pod povrchem.

V rámci investiční akce SVS dojde ke komplexní sanaci uvedeného systému, včetně kanalizačních šachet a napojení odbočných řadů a přípojek. Na dno stok bude položena čedičová výstelka. Ostění bude v narušených úsecích přezdíváno a vyspárováno. Dojde k sanaci železobetonu. U funkčních šachet dojde k vyspárování a obnově stupadel a poklopů. Zaslepené šachty budou kompletně obnoveny. U zděných odbočných řadů a přípojek budou přezdívána nároží a klenby. Dojde k začištění připojení trubních přípojek. V místech, kde je rozvolněna zemní zóna za ostěním, bude provedena výplňová injektáž.

Celkem bude obnovena stoková síť v délce 4 173 metrů hlavní stokové sítě a 4 490 metrů podružných kanalizačních řadů.

Rekonstrukci hlavních stok provádí SVS, která tuto stavbu financuje s využitím dotace ministerstva zemědělství ČR. Dotace představuje částku ve výši 60.400.000,- Kč, což je téměř 65% realizačních nákladů. Zhotovitelem se na základě výběrového řízení stalo sdružení firem Čermák a Hrachovec a. s. a 1. SčV, a. s. s nabídkovou cenou 92.949.051,23 Kč bez DPH.

Stavba probíhá v koordinaci s městem Terezín, který je investorem sanace tzv. podružných kanalizačních řadů, které jsou v majetku města. Dotace představuje částku ve výši 54.899.000,- Kč, což je 75 % realizačních nákladů. Zhotovitelem se na základě výběrového řízení stalo sdružení firem Čermák a Hrachovec a. s. a 1. SčV, a. s. s nabídkovou cenou 73.198.000,- Kč bez DPH.

Celkově se jedná o významný projekt nejen z pohledu nutnosti sanace a zajištění funkčnosti kanalizačního systému, ale jde zároveň o záchranu historicky cenného objektu, jehož realizace se podařila díky spolupráci s městem Terezín, a jeho pomoci při zajištění financování prostřednictvím dotací.

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 10. února 2015. V tuto chvíli probíhají přípravné práce (čištění stok, příprava zdiva pro sanační práce) na stoce „C“ (ulice Tyršova a Palackého).

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 18 staveb za 67,5 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 91,7 milionů korun.

Naše voda

 

2.3.2015 11.03, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář Akcí

<< Listopad 2018 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotoblog

více >

VÝLOV RYBNÍKA ZRCADLO, KOPIDLNOVÝLOV RYBNÍKA ZRCADLO, KOPIDLNO
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >