28. 9. 2020

V Terezíně obnovují unikátní historický kanalizační systém

Severočeská vodárenská společnost (SVS) společně s městem Terezín provádí rozsáhlou obnovu unikátních historických kanalizačních stok pod terezínskou pevností, a to v celkové délce cca 8,7 km. O průběhu stavby informoval mluvčí SVS Jiří Hladík.

„Stav systému negativně ovlivnily záplavy i působení času. Jedná se o realizačně náročnou stavbu, protože se na tento kanalizační systém vztahuje ochrana památkové péče, „ řekl šéf společnosti Bronislav Špičák.

Kanalizační systém pod hlavní terezínskou pevností byl vybudován již v roce 1780. Vzhledem ke svému stáří a působení povodní je významně narušená jak jeho konstrukce, tak prostředí za ostěním. Systém je tvořen čtyřmi hlavními souběžnými stokami, napojenými do obvodové stoky, jež vede pod vnitřním obvodem pevnosti. Stoky mají profil tvaru podkovy, v různých velikostech od 850 x 1450 mm do 1150 x 1550 mm. Dno a stěny jsou zděné z kamene, klenby jsou z cihel. Obvodová stoka má vtok a výpust se stavidly. Výpust má max. rozměr 1350 x 2150 mm a je zčásti ze železobetonu.

Prohlídka ukázala korozi ostění u dna a v klenbě, což je staticky významná porucha. Jsou vypadané kameny, cihly a chybí spárovaní, a to rovnoměrně v celém rozsahu systému. Rekonstrukci vyžadují rovněž kanalizační šachty v počtu 66 ks, z nichž mnohé jsou dnes zaslepené nebo ve špatném technickém stavu. Na hlavní stoky je napojeno přibližně 160 odbočných řadů a 270 různorodých zděných nebo trubních přípojek. Všechna uvedená napojení vyžadují sanační zásah. Kanalizační systém je uložen v hloubce cca 4,5 metru pod povrchem.

V rámci investiční akce SVS dochází ke komplexní sanaci uvedeného systému, včetně kanalizačních šachet a napojení odbočných řadů a přípojek. Na dno stok se pokládá čedičová výstelka. Ostění je v narušených úsecích přezdíváno a vyspárováno. U funkčních šachet se provádí vyspárování a obnova stupadel a poklopů. Zaslepené šachty budou kompletně obnoveny. U zděných odbočných řadů a přípojek se budou přezdívat nároží a klenby. Dojde k začištění připojení trubních přípojek. V místech, kde je rozvolněna zemní zóna za ostěním, bude provedena injektáž.

Celkem tak dojde k obnovení stokové sítě v délce 4 173 metrů hlavní stokové sítě a 4 490 metrů podružných kanalizačních řadů.

Rekonstrukci hlavních stok provádí SVS, která tuto stavbu financuje s využitím dotace Ministerstva zemědělství ČR. Dotace představuje částku ve výši 60.400.000,- Kč, což je téměř 65% realizačních nákladů. Zhotovitelem se na základě výběrového řízení stalo sdružení firem Čermák a Hrachovec a. s. a 1. SčV, a. s. s nabídkovou cenou 92.949.051,23 Kč bez DPH.

Stavba probíhá v koordinaci s městem Terezín, který je investorem sanace tzv. podružných kanalizačních řadů, které jsou v majetku města. Dotace představuje částku ve výši 54.899.000,- Kč, což je 75 % realizačních nákladů. Zhotovitelem se na základě výběrového řízení stalo sdružení firem Čermák a Hrachovec a. s. a 1. SčV, a. s. s nabídkovou cenou 73.198.000,- Kč bez DPH.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště dne 10. února 2015. Následně začaly přípravné práce (čištění stok, příprava zdiva pro sanační práce) na stoce „C“ (ulice Tyršova a Palackého). Byla provedena separace vypadaných prvků zdiva. V úvodní fázi stavby byly provedeny vzorky oprav a spárování cihelného a kamenného zdiva stok, které byly prohlédnuty zástupcem Památkového ústavu.

Aktuálně pokračují práce na čištění stok, provádí se separace vypadaných prvků zdiva, odváží se zahuštěné sedimenty a čistí se dno stok. Provádí se opravy a spárování cihelného a kamenného zdiva ve stokách B, C, D a E. S orgánem památkové péče byla projednána konkrétní specifikace spárovací a zdící malty, typ cihel, kamenů, šachtových stupadel, materiálu výstelky a provedení spárování.

Celkově se jedná o významný projekt nejen z pohledu nutnosti sanace a zajištění funkčnosti kanalizačního systému města, ale jde zároveň o záchranu historicky cenného objektu, jehož realizace se podařila díky spolupráci s městem Terezín, které obě stavby koordinuje směrem k poskytovateli dotace, a díky jeho pomoci je zajištěno financování prostřednictvím dotací.

Naše voda

29.5.2015 6.59, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

Stromy ve Stromovce mají nové jmenovkyStromy ve Stromovce mají nové jmenovky
Foto: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4