10. 8. 2020

28.7.2020 7.14, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Také Praha bojuje ve svých lesích s kůrovcem

Ani pražským lesům se nevyhýbá kůrovcová kalamita, i když díky malému zastoupení smrku je její rozsah v nesrovnatelně menším měřítku oproti jiným lokalitám v republice. Kůrovec a nepříznivé počasí, to jsou v posledních letech nejčastější problémy pražských lesníků, uvádí zpráva podniku Lesy Hl. m. Prahy.

“Bohužel se v našich lesích dlouhodobě potýkáme se zvýšenými, někdy až tropickými teplotami v letním období, které doprovází sucho a napomáhá tak k oslabení kondice a usychání stromů. Ani více srážek v posledních týdnech se prozatím na zlepšení stavu a odolnosti dřevin příliš neprojevilo,” konstatuje zpráva.

V pražských lesích trpí suchem všechny druhy dřevin, jehličnaté i listnaté, nejčastěji se však projevuje nepříznivé počasí na smrku, borovici a modřínu. Smrky a modříny jsou vlivem několikaletých zvýšených teplot s absencí srážek a poklesem spodní vody vystaveny dlouhodobému stresu, jsou oslabené a daleko častěji podléhají napadení kůrovcem. K tomu se přidává usychání stromů v přímé souvislosti s poklesem hladiny spodní vody. To je patrné nejvíce u borovic, ale dokonce i u listnatých druhů, dubů, buků a dalších, kdy vzrostlé dospělé stromy svým kořenovým systémem nedosáhnou na vodu a hynou.

Nejvíce postižené lokality kůrovcem a suchem na území Prahy jsou nyní v Kunratickém lese, Modřanské rokli a v Divoké Šárce, ale v nějaké míře se poškození vyskytuje ve všech pražských lesích.

“V lokalitách postižených kůrovcem, musíme odstraňovat nejen již na první pohled suché a nemocné stromy, ale také zdánlivě zdravé zelené dřeviny, které jsou bohužel již pod kůrou napadeny škůdci. Jejich včasným odstraněním můžeme omezit další šíření nenápadných, ale nebezpečných škůdců. Po nutných zásazích vznikají volné paseky, které opět co nejdříve zalesníme. Při výsadbách v pražských lesích již dlouhodobě nepoužíváme nevhodný smrk, ale vybíráme vhodnější druhovou skladbu, při které vycházíme z přirozeného složení původních porostů a stanovištních podmínek v jednotlivých lokalitách. Vysazujeme tak převážně listnáče, jako dub zimní, dub letní, buk lesní, lípu malolistou, které doplňujeme například třešní ptačí, různými druhy javorů nebo habrem. Z jehličnatých druhů používáme například jedli bělokorou,” uvádí dále podnik.

Dále upozorňuje, že v tomto období probíhají akutní zásahy proti kůrovci a v pražských lesích se pohybuje vedle lesních dělníků i větší množství techniky. Týká se to zejména nejvíce postiženého Kunratického lesa, Modřanské rokle a Divoké Šárky. Prosí tedy návštěvníky lesa, aby respektovali danou situaci a dbali zvýšené opatrnosti.

Zdroj a foto: LHMP

28.7.2020 7.14, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6