24. 10. 2020

10.3.2020 10.26, Rubrika: Voda a naše peněženka

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na zatravňování i drah odtoku

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dotací na Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO), o které si zájemci požádali v loňském roce. Informuje o tom zpravodajství SZIF.

Jedná se o dotace na zatravňování orné půdy, drah soustředěného odtoku a na ochranu čejky chocholaté. Zemědělcům bude rozdělena podpora v celkové výši 140 milionů korun. K dotaci na zatravňování orné půdy (podopatření E) bylo za rok 2019 podáno 2 248 žádostí. Zájemcům bude rozdělena částka ve výši 131 085 520,- korun. Toto opatření podporuje přeměnu orné půdy na travní porost v erozně ohrožených oblastech, dále v ochranných pásmech vodních zdrojů, v oblastech zranitelných dusičnany a také podél vodních útvarů. Cílem je zpomalení povrchového odtoku vody z orné půdy, zvýšení retence vody a snížení rizika eroze.

Žádost o dotaci na ochranu čejky chocholaté (podopatření G) podalo v loňském roce celkem 46 zájemců, mezi něž bude rozdělena částka ve výši 7 970 020,- korun. Toto dotační opatření je zaměřeno na podporu populace čejky chocholaté a dalších druhů ptáků, kteří jsou vázáni na ornou půdu v zemědělské krajině a to formou ochrany jejich přirozených hnízdišť v období rozmnožování.

O dotaci na zatravňování drah soustředěného odtoku (podopatření H) požádalo v roce 2019 celkem 7 zájemců, kterým bude rozdělena částka ve výši 956 521,- korun. Toto opatření podporuje převod orné půdy na travní porost se zaměřením na dráhy soustředěného odtoku definované v registru půdy LPIS. Cílem je zpomalení povrchového odtoku vody z orné půdy, což povede ke snížení rizika eroze a splachů ornice do vod.

Výše uvedené dotační tituly jsou součástí Agroenvironmentálně-klimatických opatření a spadají pod tzv. neprojektová opatření v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Žádost o dotaci se podává prostřednictvím Jednotné žádosti. Informace o výpočtu platby jsou uvedeny v Příručce pro žadatele pro rok 2019, která je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / PRV, v sekci „Ke stažení“, ve složce „Metodiky a příručky“.

Zdroj: SZIF, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

10.3.2020 10.26, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKAVÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Říjen 2020>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1