5. 6. 2020

SVS zvyšuje kapacitu čistírny odpadních vod v Modlanech

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Teplicku plánovanou investiční akci roku 2016 – výrazné zkapacitnění čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Modlany. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, k tomu uvádí: „Z celkové letošní částky na investice 1,27 miliard SVS dává 80%, tj. téměř 992 milionů korun, na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Dalších 278 milionů korun je určeno na strategické, tj. legislativou vyvolané investice – a sem patří i  probíhající zkapacitnění místní mechanicko-biologické ČOV v Modlanech. Tato investiční akce zvýší kapacitu ČOV ze stávajících 600 (ekvivalentních obyvatel) až na 1400 EO, čímž umožníme plánovaný rozvoj obce vč. realizace plánů okolních obcí, a zároveň přispějeme ke zlepšení životního prostředí.“

Na mechanicko-biologickou ČOV Modlany z roku 1996 jsou přiváděny odpadní vody dvěma výtlaky – z obcí Modlany a z mísntí části města Chabařovice, Roudník. Přečištěné vody z ČOV jsou vypouštěny do Modlanského potoka. Vzhledem k plánovanému rozvoji obce Modlany, včetně realizace plánů okolních obcí, se jeví stávající kapacita ČOV 600 EO jako nedostatečná, proto dojde jak ke zkapacitnění ČOV na 1 400 EO, tak ke zkapacitnění čerpací stanice odpadních vod z Modlan na 1 150 EO, aby i do budoucna byla ČOV schopna plnit legislativou předepsané limity. V rámci investiční akce SVS dojde k úpravám stavebním, technologickým, vzduchotechnickým a elektrickým, přičemž v řadě případů se nadále bude využívat stávající vybavení ČOV. Investorem stavby je SVS, a to s finanční spoluúčastí obce Modlany a města Chabařovice. Město Chabařovice tak získá zkapacitněním ČOV možnost napojení dalších obyvatel místní části Roudníky, a pro obec Modlany bude vytvořena kapacita k napojení až 580 obyvatel místních částí Modlany, Věšťany, Kvítkov a Suché.

Vlastní stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do konce listopadu 2016. Stavba bude probíhat za provozu. Po jejím dokončení bude zahájen roční zkušební provoz ČOV. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických, tj. legislativou vyvolaných investic. Celkový plánovaný objem investic pro okres Teplice – strategických i obnovy majetku – je 166,5 milionů korun. V kategorii obnovy majetku pro okres Teplice je letos naplánováno 23 staveb za 157 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

15.1.2016 17.26, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5