24. 7. 2019

SVS zrekonstruuje kanalizaci a vodovod v části Jablonce nad Nisou a odstraní kanalizační výusť v Nebočadech

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v okrajové části Jablonce nad Nisou, v ulici Nová osada, a v Děčíně – Nebočadech odstraní kanalizační výusť DC07. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Kanalizační stoka v ulici Nová osada v Jablonci nad Nisou je tvořena novým úsekem z roku 2007 a z úseků z betonu z roku 1973. Staré úseky jsou ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka: netěsné, zdeformované, popraskané a místy chybí části stěn, takže dochází k nežádoucímu nátoku balastních vod. Vodovodní řad z polyetylénu z roku 1990 uložený v těsné blízkosti kanalizace a plynovodu je poruchový, proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu, vedených v místní komunikaci. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 19 domovních vodovodních přípojek, 21 kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, osazení tří nových podzemních hydrantů pro odvzdušnění a odkalení a napojení na navazující řady a stoky. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 30. září 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy a akcí města k obnově povrchu komunikace.

Stávající jednotný kanalizační sběrač č. IX v městských částech Nebočady a Boletice nad Labem odvádí odpadní vody z 27 objektů v ulicích Na Výsluní, Topolová, Vítězství a K Nádraží. Betonová stoka z roku 1905 je zakončena kanalizační výustí DC07 do Labe. Z hlediska legislativy jde o nežádoucí stav, který se SVS rozhodla odstranit.

V rámci investiční akce SVS bude vybudována nová železobetonová čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) včetně technologie a přípojky nízkého napětí. Z ní povede kanalizační výtlak v délce 517 metrů od nádraží ČD (ul. K Nádraží č. p. 36) až k Výchovnému ústavu (v ul. Vítězství č. p. 70). Trasa výtlaku povede v nezpevněném terénu souběžně s komunikací č. 261. Bude rovněž vybudována krátká propojka gravitační kanalizace z kameniny v celkové délce 18 metrů. Dojde tím k podchycení stávající výusti a k převedení odpadních vod do kanalizačního systému zakončeného na čistírně odpadních vod Boletice nad Labem. Výúsť DC07 vybavená klapkou pro zamezení zpětného vzdutí vody se bude nadále využívat jako bezpečnostní přepad pro ČSOV a pro odvádění odlehčených odpadních vod. Investorem stavby je SVS, stavební práce mají začít v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 10. listopadu 2017.

Naše voda, plánek lokality (Nová osada) SVS

25.7.2017 4.37, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKOJEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKO
Aitor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4