28. 9. 2020

31.8.2019 5.17, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zrekonstruuje dožilý vodovod v části Jablonce

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2019: V Jablonci nad Nisou, v ulici Husova vymění 99 metrů vodovodu a 108,5 metrů kanalizace. Informoval o tom mluvčí SVS Mario Böhme.

V ulici Husova se nachází vodovodní řad z litiny průměru DN 80 mm, který byl uveden do provozu v roce 1912. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Dále se zde nachází kanalizační stoka, tvořená betonovým vejcem DN 400/500 mm. Potrubí je popraskané, chybějí části stěn a dna, dochází k nátoku balastních vod. Z uvedených důvodů a v koordinaci s městem a plynaři došlo k rozhodnutí provést rekonstrukci. Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 108,50 metrů a vodovodu v délce 99,0 metrů.

Kanalizační stoka je vedena v místní asfaltové komunikaci (vlastník město Jablonec nad Nisou). Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 400 mm vč. přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí a rekonstrukce třech stávajících revizních šachet. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok se předpokládá provádění otevřeným výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce stok prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodního řadu, bude potrubí uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím.

Vodovodní řad je veden v místní asfaltové komunikaci (vlastník město Jablonec nad Nisou). Rekonstrukce bude provedena z vodovodních hrdlových trub z tvárné litiny DN 80 mm. Propojení stávajících řadů bude provedeno z polyetylenového potrubí PE 100RC d160. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce rekonstrukce se předpokládá provádění otevřeným výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce vodovodů prováděna v souběhu s rekonstrukcí kanalizací, bude potrubí uloženo do společného výkopu. V rámci rekonstrukce bude na trase osazen nový podzemní hydrant. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. srpna 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (36. kalendářní týden). Stavba má být dokončena do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 19. prosince 2019. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 55,1 mil. korun bez DPH.

Zdroj a plánek lokality: SVS

 

31.8.2019 5.17, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

Stromy ve Stromovce mají nové jmenovkyStromy ve Stromovce mají nové jmenovky
Foto: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4