26. 10. 2020

SVS zrekonstruuje ČOV v Čížkovicích a zahájí další rekonstrukce dožilých vodovodů

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provede v Čížkovicích rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) pro 1 760 ekvivalentních obyvatel. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík, s tím, že SVS také zahajuje na řadě míst další rekonstrukce vodovodů a kanalizací.

Stávající ČOV Čížkovice je výsledkem postupného dostavování čistírny z roku 1935 v návaznosti na potřeby obce a její dostavované kanalizační sítě. Čistírnou byla tehdy pouze štěrbinová nádrž, pravděpodobně spolu s oddělovací komorou. V sedmdesátých letech byla dostavěna aerovaná stabilizační nádrž (laguna), provozní objekt a obtokové potrubí připojené na stávající dešťový oddělovač. Stabilizační nádrž je zemní bez jakékoliv izolace, s částečně lehce zpevněnými svahy a byla aerovaná vzduchem s hrubobublinnou aerací a vodními paprsky z ponorných čerpadel. Její zkušební provoz ukázal, že čistírna je značně hydraulicky přetížená a účinnost čištění byla zcela nedostatečná. Proto se postupně prováděly úpravy stávající technologie – vestavba štěrbinového dosazovacího prostoru do laguny, úpravy trysek aerace.

Trvalým problémem je stabilita čistícího procesu, ovlivňovaného zejména za dešťových přítoků a zvýšenými přítoky balastních vod po deštích a způsobem provozování recirkulace. Udávaná kapacita čistírny je 1 121 EO. Provozní objekt prošel částečnou stavební rekonstrukcí v roce 2008 opravou střechy a fasády a v roce 2010 opravou podlahy. V roce 2010 došlo k výměně provozních rozvaděčů a deblokačních skříněk jednotlivých strojů. V roce 2011 byly osazeny nové strojní česle. V současné době je většina konstrukcí a úprav jednotlivých částí čistírny a jejího vybavení ve špatném stavu, na hranici životnosti, technologie čištění je překonaná a kapacita čistírny je nedostatečná.

Rekonstrukce a zkapacitnění čistírny odpadních vod tak spočívá v provedení výstavby nové čistírny odpadních komunálních vod s kapacitou 1 760 EO a s technologií zajišťující v odtoku z čistírenské linky dosažitelné hodnoty koncentrací pro jednotlivé ukazatele znečištění při použití nejlepší dostupné technologie. Čistírna bude mít oddělovač dešťových vod, hrubé mechanické předčištění s lapákem štěrku, jemnými strojními česlemi a obtokem se středními česlemi, lapák písku, vstupní čerpací stanici s dalším oddělením, biologii se dvěma linkami, každou s denitrifikací, nitrifikací a vertikální dosazovací nádrží a kalové hospodářství v jedné lince s jímkou pro zahuštění přebytečného kalu, jímkou pro uskladnění zahuštěného kalu a jímkou pro odvodnění a uskladnění plovoucích látek. Ve všech jímkách je počítáno s oxickým prostředím před odvozem uskladněného kalu a plovoucích látek ke zpracování v ČOV Litoměřice. Oddělená voda z oddělovací komory je zaústěna do obtokové stoky, do které je přivedena i vyčištěná voda po změření.

Kromě rekonstrukce ČOV v Čížkovicích zahájila nebo v nejbližší době zahájí SVS celou řadu dalších plánovaných rekonstrukcí. Například v Liberci, Janáčkově ulici, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 217,5 metrů a nevyhovující úsek kanalizace v délce 187,5 metrů. V Jablonci nad Nisou, v ulici Arbesova, pak budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v délce 536,5 metrů. Tato stavba je koordinována s investiční akcí města Jablonec nad Nisou, které bude realizovat výstavbu nové kanalizační stoky, respektive kanalizačních výtlaků, která bude realizována současně s rekonstrukcí vodovodu. Také v Chrastavě, v ulici Textilanská, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 652 metrů pro zhruba 140 napojených obyvatel. A konečně v obci Údlice, ve Smetanově ulici, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v celkové délce 625 metrů, pro zhruba 1 100 napojených obyvatel. Tato stavba je koordinována s obcí Údlice, která bude provádět rekonstrukci komunikace v ulici Smetanova.

Investorem všech staveb je SVS, termíny zahájení a dokončení staveb a další podrobnosti najdou zájemci na webu SVS, na adrese:  https://www.svs.cz

Naše voda, plánek lokality (ČOV v Čížkovicích) SVS

24.5.2018 8.38, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKAVÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Říjen 2020>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1