5. 4. 2020

13.9.2018 5.36, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje výstavbu úpravny vody Boleboř – Svahová

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018: V Boleboři bude postavena nová úpravna pitné vody pro zdroj Svahová, pro zhruba 650 zásobených obyvatel. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Jímání vody zdroje Svahová pro zásobování spotřebišť Boleboř, Jindřišská, Orasín, Květnov, Blatno, Bečov, Hrádečná se nachází na severozápadě od části obce Svahová v nadmořské výšce 798 až 822 m n. m. Vydatnost zdroje je udávána 2  – 5 l / s. Jedná se o gravitační systém s jímáním mělké podzemní vody. Přiváděcí řad vede z jímacího území Svahová do obce Boleboř a pokračuje ve směru Orasín, Květnov až do vodojemu Blatno (nový a starý). Na tento přiváděcí řad jsou osazeny odbočky pro jednotlivá spotřebiště – odbočka v Boleboři do vodojemu Boleboř, dále odbočka do přerušovací komory Jindřišská, odbočka do šachty s redukčním ventilem pro Orasín, odbočka do vodojemu Květnov. Vodojem Blatno – nový a starý je na konci přívodního řadu. Z rozborů vody vyplývá potřeba snížení obsahu radonu v surové vodě a zvýšení pH. Zdroj zásobuje celkem cca. 650 obyvatel.

Předmětem stavby je vybudování nové úpravny pitné vody s kapacitou cca 5 l/s. Úprava spočívá ve snížení obsahu radonu, zvýšení pH a ve zdravotním zabezpečení vody. ÚV je navržena jako kompaktní stavba na obdélníkovém půdorysu o zastavěné ploše 48,10 m2 a obestavěném prostoru 360 m3, s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím. Investorem stavby je SVS, stavební práce začínají v těchto dnech a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2019. Je to jedna ze staveb ze skupiny strategických staveb pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

13.9.2018 5.36, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOVVODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOV
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3