24. 5. 2019

29.8.2018 14.52, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje výstavbu nového přívodního řadu do Stroupče

Severočeská vodárenská společnost (SVS) vybuduje ve Stroupči, jež je místní část obce Žiželice, z důvodu náhrady místního zdroje pitné vody nový přívodní řad, který přivede obyvatelům Stroupče kvalitní pitnou vodu napojením na zásobní řad v obci Záhoří. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Voda z prameniště Stroupeč měla vydány výjimky pro některé zhoršující se kvalitativní parametry, proto bylo nakonec prameniště odstaveno, a voda nahrazována navážením pitné vody do vodojemu s pomocí cca 20 cisteren měsíčně. Realizaci stavby se podařilo zahrnout do investičního plánu letošního roku až po zdlouhavých jednáních. Komplikace byly v zajištění průchodnosti územím s trasou navrženého přívodního řadu. To se postupně podařilo dořešit uzavřením smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno) s jednotlivými vlastníky pozemků. Zároveň jsme byli nuceni vyčkat dokončení dědického řízení s ohledem na úmrtí jednoho z vlastníků pozemků v trase zamýšleného přívodního řadu.

V jarních měsících tohoto roku jsem tak mohli připravit soutěž na zhotovitele a k datu 30. července 2018 došlo k podpisu smlouvy o dílo. Co se vlastní stavby týče – dojde k výstavbě přívodního řadu v délce 1239,10 metrů, napojeného na stávající zásobní řad v obci Záhoří. Pro nový přívodní řad bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD100RC s ochranným pláštěm DN 50. Trasa přívodního řadu vede v polní cestě, dále po okraji pole, v lesní cestě a podél lesa do stávající sběrné jímky.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16. srpna 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2018. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic. SVS pro rok 2018 naplánovala v okrese Louny celkem 25 staveb, a to o celkovém objemu investic ve výši 162,4 mil. korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

29.8.2018 14.52, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

REVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKYREVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKY
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2