20. 9. 2018

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Litvínově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018 – v Litvínově, v ulici U zámeckého parku, kde bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 307 metrů a nevyhovující úsek kanalizace v délce 17 metrů. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 100 mm, uvedeným do provozu v roce 1965. Řad je dožilý, inkrustovaný a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené potrubím z kameniny průměru DN 300 mm, které bylo uvedeno do provozu v roce 1938. Potrubí vykazuje praskliny, netěsné spoje a propady u šachet. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci. Potrubí jsou uložena v asfaltové komunikaci a částečně v přilehlém chodníku. Rekonstrukce bude probíhat ve stávající nivelitě a trase.

Rekonstrukce kanalizace je rozdělena na úsek č. 1 o celkové délce rekonstrukce 9,75 m (KT DN 300) a úsek č. 2 o celkové délce rekonstrukce 7,58 m (KT DN 300). V rámci rekonstrukce, bude stávající rekonstruovaná kanalizace včetně šachet odstraněna a nahrazena novou kanalizací KT DN300. Na kanalizaci budou vystrojeny nové kanalizační šachty DN1000. Stávající rekonstruovaný vodovod LT DN100 mm bude rovněž odstraněn a nahrazen novým řadem ze stejného materiálu a profilu. Na vodovodním řadu bude umístěn jeden nový nadzemní hydrant, který je navržen jako náhrada stávajícího podzemního hydrantu v km 0,13432.

Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek. Obdobně budou přepojeny i stávající uliční vpusti, které jsou do kanalizace nyní napojeny. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. února 2018. Stavební práce začnou v týdnu od 26. února 2018, vytyčením inženýrských sítí, zřízením staveniště, a vybudováním provizorního vodovodu. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2018. Stavba SVS je realizována v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy a s investiční akcí města Litvínov k obnově komunikace.

Naše voda, plánek lokality: SVS

22.2.2018 6.35, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář

<< Září 2018 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO NECHRANICEVODNÍ DÍLO NECHRANICE
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >