9. 4. 2020

16.9.2018 7.35, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Bedřichově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zrekonstruuje v Bedřichově dožilý úsek vodovodu v délce 439,6 metrů a nevyhovující úsek kanalizace v délce 303,5 metrů. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V dané lokalitě se nachází v souběhu s kanalizací a místy na soukromých pozemcích úseky vodovodu z oceli rozměru DN 100 a úseky z PVC rozměru DN 80. Potrubí jsou poruchová a velký problém spočívá s přístupy na pozemky při opravách. Stoka je v předmětné části tvořena úsekem z PVC a úsekem z kameniny průměru DN 300. Potrubí je ve špatném technickém stavu, plastová potrubí jsou prohnutá, s netěsnými spoji, dochází k silnému nátoku balastních vod. Kameninové potrubí je v některých částech v protispádech. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace tak, aby bylo zajištěno gravitační odvádění splaškových vod. Kanalizace bude napojena na stávající stoku a splaškové vody jsou odváděny na ČOV Liberec. Celková délka kanalizace bude 303,5 metrů a bude provedena z kameninových trub hrdlových KTH DN 300. Dále bude provedena výstavba nového vodovodu, který je členěn na vodovodní řad V1 (IO 02.1) z vysokohustotního polyetylenu PEHD profilu d90 délky 293,4 metrů a vodovodní řad V2 (IO 02.2) rovněž z PEHD profilu d 90 o délce 146,2 metrů.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. září 2018, vlastní stavební práce začínají v těchto dnech a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2019. Tento termín představuje dokončení finálních povrchů komunikací. Do konce roku 2018 bude stavba dokončena s provizorními povrchy z recyklátu. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

SVS, plánek SVS

 

16.9.2018 7.35, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍJINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3