22. 7. 2019

7.2.2019 6.56, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje rekonstrukci vodojemu v Terezíně.

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provede v Terezíně stavebně-technologickou rekonstrukci věžového vodojemu s kapacitou 340 m3, který se nachází v západní části obranného valu Hlavní pevnosti. Informoval o tom mluvčí SVS Mario Böhme.

Původní rok výstavby věžového vodojemu není znám, dochovala se však část projektové dokumentace k přestavbě vodojemu z roku 1942. Na vrcholu vodojemu je betonová akumulační nádrž válcovitého tvaru s obsahem 340 m3. Voda je akumulována ve dvou komorách tvořících mezikruží. Ve věži je umístěna i technologie pro čerpání a dopravu vody – armaturní komora (pod úrovní terénu), vstupní a manipulační prostor a komunikační tubus.

V roce 1985 byla zpracována projektová dokumentace k provedení výměny potrubí ve vodojemu. V jižní části je k objektu vodojemu přistavěn objekt úpravny vody, nyní bez využití, vnitřní prostory jsou částečně vybourány. Na objektu je umístěna rozvodná skříň ČEZ a pomocné zařízení technologie mobilních operátorů. Důvodem k provedení stavebně-technologických úprav je odstranění poruch na objektu vznikajících vlivem stárnutí technologie a jejím užíváním.

Rekonstrukce objektu spočívá zejména v celkové sanaci poškozených stěn, stropu, střechy, střešního pláště, výměně některých žebříků a opravě ponechaných žebříků, oken a dveří, provedení hydroizolace, v montáži nového zařízení ochrany před bleskem (hromosvodu), nového vzduchotechnického zařízení, dále ve výměně některé elektroinstalace a rozvaděče, výměně poškozeného potrubí a některých armatur technologie. Akumulační nádrž bude zakryta železobetonovou deskou s otvory pro vstupy a větrání. Dále bude odstraněn objekt stávající nevyužívané úpravny vody, který přiléhá k věžovému vodojemu.

Stavba se nachází v památkově chráněné lokalitě a způsob provádění prací a výběr stavebních materiálů podléhá schválení orgánu památkové péče. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 8. ledna 2019. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech a dne smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 7 měsíců od předání staveniště, tj. do 8. srpna 2019. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 234,1 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Zdroj a foto (vodojem Terezín) SVS

 

7.2.2019 6.56, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKOJEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKO
Aitor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4