4. 7. 2020

21.2.2017 12.11, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje rekonstrukci vodojemu Na Výsluní v Oseku

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Teplicku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci vodojemu Výsluní v Oseku. Uvedl to Jiří Hladík, mluvčí SVS.

Stávající vodojem Na Výsluní v Oseku leží cca 1,5 km severozápadně od centra města. Voda je do něj dodávána z úpravny vody Meziboří a z prameniště Hrad Osek 4. Jde o dvoukomorový zemní monolitický železobetonový vodojem o objemu 2 x 650 m3. Sestává ze dvou symetrických přesypaných železobetonových monolitických akumulačních nádrží, s přilehlou manipulační komorou a armaturní komorou. Byl uveden do provozu roku 1974.

Objekt je ve špatném technickém stavu, protože se projevují důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů. Poruchy objektu sice nejsou havarijního rázu, ale mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. Promítají se do korozních poruch výztuže železobetonových konstrukcí, poruch vnitřní hydroizolace a nášlapných vrstev podlah, plnoplošné degradace nátěrů vnitřních i vnějších omítek i omítek samotných, poškození střešní krytiny aj. SVS proto rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem.

V rámci investiční akce SVS dojde ke stavební i technologické  rekonstrukci vodojemu. Po stavební stránce dojde k realizaci opatření, která zajistí odvětrávání vnitřních prostorů. Dojde také k rekonstrukci střešního pláště, k sanaci koroze výztuže a k obnovení hydro- a tepelně izolační vrstvy. Bude provedena oprava degradovaných vnějších a vnitřních omítek. Dojde k aplikaci paropropustných impregnačních nátěrů a vodoodpudivých fasádních nátěrů. Dojde k výměně nebo odrezení a nátěrům zkorodovaných kovových stavebních prvků, žebříků a zábradlí. Co se týče vnějších prvků, dojde k opravě vstupních schodů, okapových chodníčků, odvodnění a oplocení. Technologická stránka rekonstrukce se týká akumulační nádrže a manipulační komory, tj. výměny a doplnění původního zkorodovaného a inkrustovaného potrubí a armatur. Nové potrubí bude v akumulacích ze svařovaného nerezu, ostatní potrubí z litiny. Dojde také ke kompletní rekonstrukci elektroinstalace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. února 2017. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (8. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 4. září 2017.

Rekonstrukce bude probíhat za provozu vodojemu, neboť vodojem je dvoukomorový, a zhotovitel po dohodě s provozovatelem přislíbil učinit taková hygienická opatření (oddělení montážních prostorů), že bude vždy jeden zásobník v provozuschopném stavu.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.

Naše voda

21.2.2017 12.11, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2