20. 8. 2019

SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Chomutově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Chomutově rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace v ulicích Karla Buriana a Selská a rekonstrukci vodovodu v ulicích Karla Buriana, Selská a Sklepní. Informoval o tom mluvčí společnosti Jiří Hladík.

Stávající kanalizace v uvedené lokalitě se zástavbou bytových domů je tvořena úseky z betonu různých profilů z roku 1950 a vejčitého profilu z roku 1910. Stoka je v havarijním stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka.  Ocelový vodovod vnitřního průměru (DN) 100 mm z roku 1903 vedený v souběhu ve vzdálenosti 1,5 – 2,5 metru od kanalizace je silně zkorodovaný a poruchový, proto bude vyměněn současně s kanalizací. Obdobně bude vyměněn zkorodovaný ocelový vodovod DN125 mm ve Sklepní ulici a ocelový vodovod DN100 mm v Selské ulici.

Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, rekonstrukce kanalizačních šachet na trase a napojení na navazující stávající řady a stoky. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu v původní trase. Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny v týdnu od 28. srpna 2017 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 22. listopadu 2017. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. má za akcionáře – 458 severočeských měst a obcí – odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 59 úpraven vody, 988 vodojemů, 8958 km vodovodů (bez přípojek), 189 čistíren odpadních vod a 3956 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

25.8.2017 4.33, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1