7. 6. 2020

28.2.2017 9.28, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v centru Loun

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2017: souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v centru Loun, v ulici SNP v místě otočky. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Kanalizační stoka neznámého stáří je tvořena úseky z různých materiálů i profilů: z betonového potrubí o vnitřním průměru 200, 300 a 500 mm a z betonu vejčitého profilu 400/300 mm. Stoka je podle kamerové prohlídky ve špatném technickém stavu – vykazuje korozi místy nad 50 %, díry ve dně a prorostlé kořeny.  Nevyhovující jsou revizní kanalizační šachty, umístěné na soukromém pozemku či pod zastávkou. Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen úseky z litiny vnitřního průměru 80 mm (z roku 1960) a z polyetylénu vnitřního průměru 50 mm (z roku 1970).  Řad je veden v těsném souběhu s kanalizací a místy ji křižuje, proto bude vyměněn současně s ní. Vodovod a kanalizace jsou uloženy v místní asfaltobetonové komunikaci.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci dvou řadů vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 80 mm v  délce 139,97 metrů a vnitřního průměru 50 mm v délce 131,19 metrů – celkem jde o 271,16 metrů vodovodu. Pro rekonstrukci dvou kanalizačních stok bude použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 400 mm v délce 19,42 metrů a vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 252,54 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 15 domovních vodovodních a 14 kanalizačních přípojek a napojení na stávající navazující řady/stoky. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu, částečně ve stávajících trasách a zčásti v trasách nových. S vymístěním trasy dojde ke zrušení celkem 127 metrů původní kanalizace, která bude zaplavena popílkem. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchu komunikace v části ulice SNP v místě otočky u kotelny.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. února 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (10. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Naše voda

28.2.2017 9.28, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5