25. 4. 2019

SVS zahajuje rekonstrukci čistírny odpadních vod v Holanech

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Českolipsku rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Holany. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Oddílný kanalizační systém městyse Holany přivádí odpadní vody a při deštích značné množství balastních vod na místní mechanicko-biologickou ČOV, která byla uvedena do provozu roku 1996. Z důvodu gravitačního vypouštění přečištěných vod do Holanského rybníka je ČOV situována na náspu. Na jejím přítoku chybí bezpečnostní přepad, a proto při extrémních průtocích dochází k zaplavování části areálu. Stávající ocelová nádrž kalojemu se v současnosti nevyužívá a ve špatném stavu jsou rovněž tři kalová pole. Vjezdová brána je nedostatečná pro vjezd fekálních vozů. ČOV má v současnosti již vyčerpanou kapacitu a neumožňuje další rozvoj lokality. V její těsné blízkosti je navíc situována zástavba trvale obývaných objektů, proto je nutné minimalizovat hluk a zápach. Z uvedených důvodů bude ČOV rekonstruována. Kapacita ČOV po rekonstrukci 490 EO (ekvivalentních obyvatel) počítá s trvale žijícími obyvateli obce, s rekreanty i s výhledem navýšení jejich počtu v horizontu dalších cca 15 let.

Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v nejbližších dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 18. září 2019. Stavba bude probíhat za provozu ČOV. Po jejím dokončení bude zahájen roční zkušební provoz. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 123 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

13.2.2016 9.12, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VRACÍME VODU LESU

Kalendář Akcí

<< Duben 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotoblog

více >

HŘENSKO - EDMUNDOVA SOUTĚSKAHŘENSKO - EDMUNDOVA SOUTĚSKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >