15. 10. 2018

SVS zahajuje rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Teplicích, Klášterci nad Ohří a Chomutově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájí nebo již zahájila rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Teplicích, v ulicích Novákova, Křičkova a Ševčíkova, V Klášterci nad Ohří, v ulici Sadová a v Chomutově, Komenského ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V předmětné lokalitě v Teplicích se v současné době provozuje systém oddílné kanalizační sítě. Splašková kanalizace je ve vlastnictví SVS a. s. a dešťová kanalizace je ve vlastnictví města Teplice. Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 80, uvedeným do provozu v roce 1935. Řad je již dožilý a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, postavené kolem roku 1930. V ulici Novákova, je stoka tvořena betonovým vejcem rozměru 600/1050, dále v ulici Křičkova je splašková kanalizace tvořena kameninovým potrubím průměru DN 200 a dešťová kanalizace je ze železobetonu DN 300. V Ševčíkově ulici je rovněž splašková kanalizace z kameniny průměru DN 200 a dešťová kanalizace z kameniny DN 300. Kanalizace je ve špatném technickém stavu, byly zjištěny praskliny, a lokální kaverny v šachtách. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci. Stavební práce probíhají, k zahájení vlastních výkopových prací došlo ve 12. týdnu v místě křižovatky Pod Doubravkou, Novákova, Foersterova. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2018.

Vodovod v uvedené lokalitě v Klášterci nad Ohří je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 125 mm, uvedeným do provozu v roce 1967. Řad je již dožilý a inkrustovaný, což způsobuje poruchy. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené úsekem z kameninového potrubím průměru DN 500 mm, a úsekem s betonovým potrubím průměru DN 600 mm. Kamerová prohlídka prokázala praskliny, korozi, protispády i deformaci stoky. Dále je součástí rekonstrukce navazující potrubí stoky z betonu průměru DN 500 v délce 50 metrů v ulici Budovatelská. Kanalizace je v nedostatečném sklonu a směrovém oblouku mimo šachtu. Vzhledem k nevhodnému zaústění dochází k častému zanášení úseku. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci. Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 26. října 2018. Stavba je koordinována s městem Klášterec n. O., které bude provádět rekonstrukci místní komunikace v ulici Sadová.

V Chomutově, Komenského ulici, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 371 metrů a nevyhovující úsek kanalizace v délce 277,4 metrů, pro zhruba 500 napojených obyvatel. Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen úsekem potrubí z litiny vnitřního průměru DN 100 mm, uvedeným do provozu v roce 1961, a úsekem z ocelového potrubí průměru DN 100 mm z roku 1920. Řady jsou již dožilé a inkrustované. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené kameninovým potrubím průměru DN 300 mm, a úsekem z betonového potrubí průměru DN 300 mm. Trouby jsou rozlámané a betonová stoka vykazuje vysokou korozi. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci. Stavební práce budou zahájeny do konce dubna. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 14. října 2018.

Naše voda

 

5.4.2018 3.53, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO NÝRSKOVODNÍ DÍLO NÝRSKO
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >