19. 9. 2020

30.9.2018 9.23, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje instalaci mostové váhy na ČOV v Žatci

Severočeská vodárenská společnost (SVS) nainstaluje mostové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na čistírnu odpadních vod (ČOV) Žatec. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

ČOV Žatec byla uvedena do provozu v roce 1970, v letech 2004-2006 prošla celkovou rekonstrukcí v rámci projektu ISPA Podkrušnohoří. Tato čistírna pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s odstraňováním dusíku a fosforu. Čistírna odpadních vod Žatec s kapacitou 33 333 ekvivalentních obyvatel čistí oblasti: Libočany, Nové Sedlo u Žatce, Staňkovice u Žatce, Žatec, Velichov u Žatce. Kromě odkanalizovaných oblastí jsou na ČOV přiváženy další odpady k zajištění jejich likvidace.

Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Žatec. Na základě nové legislativy (vyhláška 383/2001 Sb.) vyvstala nutnost vybudovat nové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV. Odpad lze spolehlivě vážit pouze na statických mostových vahách zabudovaných v úrovni terénu. Délka váhy je 18 metrů, váha je samoobslužná.

Na ČOV bude uvnitř areálu v obslužné komunikaci a částečně v travnaté ploše před objektem S0 02 Sdružený objekt nádrží mechanického stupně umístěna mostová váha. Váha je osazena s ohledem na místní terén na kótě 200,40 m n. m., váha bude lícovat s terénem. Váha je umístěna mezi kabelovými rozvody, které bude nutné vytyčit. Výkop pro zpevněnou plochu kolem váhy v místě kabelových rozvodu bude prováděn ručně. Komunikace u váhy bude rozšířena o nájezdy. Pro možnost nájezdu bude zrušen ostrůvek s jezírkem v komunikaci a provedena skladba asfaltové komunikace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18. září 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle smlouvy o dílo mají být dokončeny do 31. března 2019.  Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

30.9.2018 9.23, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4