22. 6. 2021

14.8.2018 2.32, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zahajuje další tři rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury

Rekonstrukce úpravny vody, kanalizace nebo vodovodního přivaděče jsou další investiční akce, které v těchto dnech zahajuje Severočeská vodárenská společnost (SVS). Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

První z nich je doplnění kalolisu na úpravně vody (ÚV) Souš. Provoz stávajícího kalolisu je prakticky nepřetržitý 24 hod a 7 dní v týdnu. Z důvodu velké nadmořské výšky ÚV Souš není možné odvodňovat po většinu roku kal na kalových polích. Z toho důvodu dojde k instalaci druhého kalolisu stejné kapacity jako stávající včetně druhé reakční nádrže. Odvodněný kal bude odváděn novým bezhřídelovým šnekovým dopravníkem, který naváže na stávající dopravník. Součástí dodávky bude jedno plnící vřetenové čerpadlo, dvě dávkovací čerpadla flokulantu a dva průtokoměry. Součástí budou drobné stavební úpravy související s dodávkou technologie. Realizace nebude mít dopad do kvality pitné a odpadní vody po dobu rekonstrukce. Stavba byla zahájena předáním staveniště 31. července 2018 a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2018.

V Teplicích, v části Vrchlického ulici, SVS zrekonstruuje dožilé úseky kanalizace v délce 286,65 metrů, pro cca. 200 napojených obyvatel. Kanalizace je v uvedené lokalitě tvořena zděným čtvercem DN 600 a betonovým vejcem o rozměrech 700/1225 a 700/1050. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, zkorodovaná, a v havarijním stavu. Na stoce je v daném úseku odhadem celkem 27 přípojek, z toho 6 od uličních vpustí. Předmětem stavby je vybourání stávající stoky v celé délce, přičemž vybouraná část bude nahrazena potrubím z kameninových trub DN 600, 500 a 300 s novými kruhovými kanalizačními šachtami. Domovní přípojky budou přepojeny do nové kanalizace, přičemž nevyhovující budou vyměněny. Dále budou do nové kanalizace přepojeny uliční vpusti. Rekonstrukce kanalizace bude probíhat proti směru toku odpadních vod. Potrubí výše položeného úseku stoky bude uzavřeno těsnícím vakem a přitékající odpadní vody budou přes aktuálně prováděný úsek kanalizace podle místních podmínek na stavbě převáděny rukávcem podél výkopu, či na dně výkopu. Kanalizace musí být provedena tak, aby odpadní vody odtékaly gravitačně. Investorem stavby je SVS, předpokládaný začátek stavebních prací je v týdnu od 27. srpna 2018 a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018.

Do třetice v České Lípě, mezi areálem vodojemů na Špičáku a Českokamenickou ulicí, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodního přivaděče v celkové délce 2 132 metrů. Stávající přivaděč Česká Lípa – Stoupno propojuje vodojem Špičák s vodojemem Stoupno. Předmětem rekonstrukce je část tohoto přivaděče v katastru města Česká Lípa. Řad je velmi poruchový. Jedná se o nechráněné ocelové potrubí DN600 a DN500 z roku 1987 a dále protlak pod tratí DN150. Přivaděč je díky navážkám místy až 4,5 metrů hluboko.  Rekonstruován bude úsek mezi vodojemem Špičák a uzlem u Českokamenické ulice. Stávající řad DN 500 a DN 600 bude celkem ve 4 úsecích rekonstruován z vysokohustotního polyetylenu v profilu PEHD DN 315 v celkové délce 2 132 metrů, převážně ve stávající trase, zčásti v trase nové. Pro křížení dráhy a vlečky bude v délce cca 35,5 metrů využita stávající chránička DN 800, resp. stávající řad DN 500, nově jako chránička. Nová trasa vodovodu podél Českokamenické ulice (silnice III/2627) bude tuto křížit protlakem chráničky DN 500, dlouhé cca 12,5 metrů. Cca 100 metrů dlouhý úsek vede podmáčeným územím.

Současně s rekonstrukcí přivaděče bude pod dráhou a vlečkou proveden bypass z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN 150 dlouhý cca 51 metrů, pod dráhou a vlečkou uložený v chráničce PE-HD 250, prováděný podvrtem v délce cca 36,8 metrů, který bude využit jako provizorní vodovod po dobu rekonstrukce řadu v místě křížení. Z rekonstruovaných úseků přivaděče budou provedeny propoje stávajících řadů DN 100 až DN 250 v celkové délce 21 metrů a bude přepojena 1 vodovodní přípojka PE 32 v délce 1 m. Na propoji řadu z polyetylenu PE 160 pro Častolovice bude provedena nová vodoměrná šachta 3×1,5 m. V trase řadu bude vybouráno 6 stávajících armaturních šachet. Úsek stávajícího ocelového řadu OC 500 od podchodu Českokamenické ulice po armaturní šachtu u č. p. 1757 v délce 249 m bude zrušen (zapopílkován). Současně s rekonstrukcí přivaděče bude provedena, zčásti v nové trase, rekonstrukce přívodního řadu pro kotelnu panelových domů z potrubí vysokohustotního polyetylenu PEHD DN 80, v délce 145 metrů. Pro křížení tohoto řadu a Českokamenické ulice bude v délce cca 15,5 metrů jako chránička využito stávající potrubí přivaděče DN 500. Investorem stavby je SVS, předpoklad zahájení stavebních prácí je cca. od 15. září 2018. Podle uzavření smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 14 měsíců od předání staveniště, tj. do 5. října 2019.

Naše voda, plánek lokality (ÚV Souš) SVS

 

 

 

14.8.2018 2.32, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

LČR Vracíme vodu lesu, Jordán II.LČR Vracíme vodu lesu, Jordán II.
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<June 2021>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4