19. 9. 2020

SVS zahajuje další tři rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury

Rekonstrukce vodojemu Čtyřlístek v Lounech, odstranění čtyř kanalizačních výústí v Louce u Litvínova a rekonstrukce vodovodu a kanalizace v části Teplic jsou další plánované investiční akce, které zahajuje Severočeská vodárenská společnost (SVS). Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodojem Čtyřlístek byl na jižním okraji města postaven v roce 1973 vedle původního věžového vodojemu z roku 1936, který nyní slouží jako vysílač. Voda do Čtyřlístku je přiváděna z Vodárenské soustavy Přísečnice, z vodojemů Liščí vrch a Břvany. Jde o významný vodojem před spotřebištěm – je z něj dodávána pitná voda spodního tlakového pásma města Louny a do obcí Dobroměřice, Lenešice, Černčice, Vršovice, Oboru, Počedělice, Orasice, Volenice, Kystru, Radonice n. Ohří, Pátek, Stradonice, Chrastín, Slavětin, Blšany u Loun a Veltěže. V roce 2012 prošla budova vodojemu částečnou rekonstrukcí, která se týkala vnější konstrukce a vnitřní rekonstrukce nadzemního podlaží a vstupů do akumulačních nádrží – ostatní části rekonstrukcí neprošly. Proto se na nich projevují důsledky stárnutí materiálů a vnitřní vlhkostní expozice, které mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. SVS rozhodla o další rekonstrukci objektu, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem. Investorem stavby je SVS, stavební práce začaly v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 28. března 2018. Vzhledem k tomu, že vodojem nelze dlouhodobě vyřadit z provozu, bude stavba SVS probíhat za provozu, s krátkodobými plánovanými odstávkami.

Stávající kanalizační systém v Louce u Litvínova je tvořen jednotnými stokami z roku 1915 (rekonstruovanými zčásti v r. 1969 a v r. 2006 zčásti sanovanými), které odvádějí splaškové a dešťové vody. Ty jsou vyvedeny bez přečištění do Radčického potoka výústmi MO18, MO19, MO27 a MO28.  Z hlediska legislativy jde o nežádoucí stav, který se SVS rozhodla odstranit. V rámci investiční akce bude na kraji obce ve směru na Mariánské Radčice vybudována nová čistírna odpadních vod (ČOV), s kapacitou 500 EO (ekvivalentních obyvatel), resp. 620 připojených obyvatel. Bude k ní zřízena přípojka vodovodní a elektro a bude také vybudováno několik nových splaškových kanalizačních stok. Součástí stavby SVS bude rovněž rekonstrukce vodovodu z roku 1926 v Sokolovské ulici v délce 253 metrů a souběžně vedené kanalizace, a také výstavba stoky pro podchycení a odvedení balastních vod mimo kanalizaci v lokalitě pod nádražím. Splaškové odpadní vody budou poté v souladu s legislativou podchyceny a odváděny novou kanalizací na novou ČOV. Stávající stoky jednotné kanalizace budou nadále sloužit jako kanalizace dešťová. Stavební práce začnou v následujících dnech (24. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do dvanácti měsíců od předání staveniště, tj. do 2. června 2018. Následovat bude roční zkušební provoz nové ČOV.

Vodovod ve Svatoplukově ulici v Teplicích byl uveden do provozu roku 1956 a dnes je dožilý.  V těsném souběhu s vodovodem je vedena kanalizace neznámého stáří z PVC o vnitřním průměru 200 mm. Stoka je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, silně zdeformovaná (vysoká ovalita). Její rekonstrukce je proto zahrnuta do téže stavby. Součástí akce je přepojení stávajících 22 domovních vodovodních a 3 kanalizačních přípojek, rekonstrukce jedné kanalizační šachty a odstranění dalších dvou šachet na trase, jakož i propoje na navazující stávající řady a stoky. Také v tomto případě je investorem SVS, stavební práce v těchto dnech začínají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s investiční akcí města k celoplošné obnově povrchů komunikace, naplánovanou na srpen – září 2017.

Naše voda, plánek lokality (vodojem Čtyřlístek) SVS

 

 

 

10.6.2017 5.45, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4